Statistika

Žiūrėta kartų
Mediatized participation and forms of media use and multiple meaning making: the Baltic perspective 2120
Integruotosios marketingo komunikacijos 1387
Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose : straipsnių rinkinys 1188
Religijų įvairovė Lietuvoje : portretai, kasdienybė ir šventės 1094
Lietuvos istorijos perspektyvos : studentų moksliniai tyrinėjimai 2015 : bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija 2015 m. gegužės 4 d. 1051
Daugiakalbystės tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys 1022
Lietuviškojo identiteto trajektorijos 951
LDK dvasingumas : tarp tradicijos ir dabarties 948
Lietuva globalioje erdvėje : metinė apžvalga 2013–2014 m. 939
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijos : istorija ir paveldas : mokslo straipsnių rinkinys 916

Paieška

Ieškoti

Mano paskyra

Statistika