Statistics

Total Visits

Views
Mediatized participation and forms of media use and multiple meaning making: the Baltic perspective 2119
Integruotosios marketingo komunikacijos 1384
Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose : straipsnių rinkinys 1187
Religijų įvairovė Lietuvoje : portretai, kasdienybė ir šventės 1093
Lietuvos istorijos perspektyvos : studentų moksliniai tyrinėjimai 2015 : bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija 2015 m. gegužės 4 d. 1050
Daugiakalbystės tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys 1021
Lietuviškojo identiteto trajektorijos 950
LDK dvasingumas : tarp tradicijos ir dabarties 947
Lietuva globalioje erdvėje : metinė apžvalga 2013–2014 m. 938
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijos : istorija ir paveldas : mokslo straipsnių rinkinys 915