1. Knygos / Books

Nauji dokumentai

 • Gedvilienė, Genutė; Tūtlys, Vidmantas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Verslumas šiandien visuotinai vertinamas kaip asmens ar socialinių grupių gebėjimas, kuris lemia ekonomikos plėtrą, pažangą ir gerovę. Verslumo lavinimas tampa reikšminga švietimo ir profesinio rengimo politikos ir praktikos ...
 • Motuzas, Alfonsas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Žemaičių Kalvarijos Kalnai – tai Žemaičių Kalvarijos miestelio vietovėje 19- oje koplyčių įrengtas 19-os stočių, 20-ies vietų Kryžiaus kelias. „Žemaičių Kalvarijos Kalnais“ vadinamas ir maldynas, skirtas šias stotis, vietas ...
 • Kisinas, Eugenijus Simonas (Utenos Indra, 2018)
  It was centuries ago when families lived in one village, where they came to this world, grew up and found their place in life, died and were buried at a rural cemetery. Nowadays we live in the age of urbanization and ...
 • Kerbelytė, Bronislava (parengėja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Senovės žmonės save laikė gamtos dalimi, jautė priklausomybę nuo saulės, lietaus ar vėjo. Visi gyvūnai, žvėrys ir paukščiai, buvo jų kaimynai, o tankūs ir gūdūs miškai – jų namai. Tą nuolatinį ryšį su gamta liudija ilgus ...
 • Jucevičius, Giedrius; Bakanauskienė, Irena; Brasaitė, Daiva; Bendaravičienė, Rita; Linkauskaitė, Ugnė; Staniulienė, Sonata; Stonkutė, Eglė; Vveinhardt, Jolita; Žirgutis, Vytautas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
 • Bucevičiūtė, Laima (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2015)
  Monografijoje analizuojama XV–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės erdvės ir sienų su kaimyninėmis valstybėmis samprata. Tiriamos Lietuvos valstybės sienos su Vokiečių ir Livonijos ordinais, Prūsijos kunigaikštyste, ...
 • Liobikienė, Teresė Nijolė (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Šioje knygoje sudėta kelerius metus kaupta teorinė ir praktinio patyrimo medžiaga. Ji pirmiausia skirta socialinio darbo studentams ir socialiniams darbuotojams, tačiau gali būti naudinga visiems, teikiantiems pagalbą ūmios ...
 • Leonavičius, Vylius; Genys, Dainius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Energetinės sistemos plėtros rizika, neapibrėžtumas bei saugumas – tai temos, kurių aktualumą lėmė ypač komplikuotas šiuolaikinių visuomenių energetinio apsirūpinimo bei funkcionavimo patikimumo klausimas globalioje ...
 • Pivoras, Saulius; Buckienė, Ernesta; Civinskas, Remigijus; Kaselis, Mindaugas (Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2017)
  Mokslo studijoje siekiama ištirti administracinių tapatumų vaidmenį formuojant į piliečius orientuotą valstybės tarnybą Lietuvoje. Analizė apima tris valstybės tarnautojų vykdomo paslaugų teikimo piliečiams kaip klientams ...
 • Aleksandravičius, Egidijus (sudarytojas) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2014)
  Up until quite recently, the destiny of Central Eastern Europe appeared to be completely clear. Once Romania and Bulgaria joined the European Union, the huge space between the East and the West seemed to shift to a plain ...
 • Kisinas, Eugenijus Simonas (Utenos Indra, 2017)
  Давно прошли те времена, когда семьи жили в одной деревне, где приходили в этот мир, взрослели и находили свое место в жизни, умирали и были похоронены на сельском кладбище. Сейчас мы живем в век урбанизации и глобализации. ...
 • Kisinas, Eugenijus Simonas (Utenos Indra, 2017)
  Jau seniai praėjo tie laikai, kai šeimos nuo neatmenamų laikų gyvendavo viename kaime, čia ateidavo į šį pasaulį, augdavo ir išeidavo į gyvenimą, mirdavo ir būdavo laidojami kaimo kapinėse. Dabar mes gyvename urbanizuotoje ...
 • Ramanauskaitė, Egidija (redaktorė); Vaišnys, Rimas (redaktorius); Kairaitytė, Aušra (redaktorė); Buivydas, Andrius (redaktorius) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Metinėje apžvalgoje pristatytos pagrindinės tyrimo išvados: 1) Lietuvos moksleiviai ir studentai tolimesnėms studijoms vis dažniau renkasi Vakarų universitetus. Išankstinis požiūris į studijas keičiasi, kai jie atvyksta į ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2015)
  Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžią nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirtį. Universiteto mokslininkai priklauso įvairių mokslo sričių bei krypčių ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2014)
  Per dvidešimt penkerius gyvavimo metus Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžios nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirties. Universiteto mokslininkai ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Tai yra antroji Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslo klasterių knyga (pirmoji buvo išleista 2012 m.). Šioje knygoje yra pristatomi per 2012 m. VDU mokslo klasterių atlikti tyrimai, gauti rezultatai, numatomos ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2012)
  2008 m. Vytauto Didžiojo universitete pradėti kurti mokslo klasteriai, t. y. pradėtos formuoti įvairių sričių mokslininkų grupės, kurios atlieka bendrus tyrimus. Šiuo metu universitete veikia 36 klasteriai socialinių, ...
 • Imbrasaitė, Jūratė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Monografijoje atskleidžiamas paramos demokratijai ir politinio dalyvavimo sampratų kompleksiškumas bei gilinamasi į paramos demokratijai ir piliečių dalyvavimo vaidmenį demokratiniame valdymo procese. Monografijoje ...
 • Mildažienė, Vida; Stankevičienė, Kristina; Balsevičius, Arūnas; Narijauskas, Ričardas; Gudžinskas, Zigmantas; Žalneravičius, Egidijus; Norkevičienė, Eglė; Obelevičius, Kęstutis (Vytauto didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, biologijos mokytojams, miškininkams, saugomų teritorijų, kitų gamtosaugos institucijų darbuotojams, botanikos specialistams. Tikimasi, kad knyga bus įdomi visiems skaitytojams, ...
 • Stankūnienė, Vlada; Baublytė, Marė; Žibas, Karolis; Stumbrys, Daumantas (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Remiantis gausiais įvairių metų Lietuvos gyventojų surašymų agreguotais ir paskutinių dviejų surašymų (2001 ir 2011 m.) mikrolygmens duomenimis mokslo studijoje analizuojami Lietuvos gyventojų struktūrų ir demografinių ...

Daugiau