1. Knygos / Books: Recent submissions

 • Liobikienė, Teresė Nijolė (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Šioje knygoje sudėta kelerius metus kaupta teorinė ir praktinio patyrimo medžiaga. Ji pirmiausia skirta socialinio darbo studentams ir socialiniams darbuotojams, tačiau gali būti naudinga visiems, teikiantiems pagalbą ūmios ...
 • Leonavičius, Vylius; Genys, Dainius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Energetinės sistemos plėtros rizika, neapibrėžtumas bei saugumas – tai temos, kurių aktualumą lėmė ypač komplikuotas šiuolaikinių visuomenių energetinio apsirūpinimo bei funkcionavimo patikimumo klausimas globalioje ...
 • Pivoras, Saulius; Buckienė, Ernesta; Civinskas, Remigijus; Kaselis, Mindaugas (Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2017)
  Mokslo studijoje siekiama ištirti administracinių tapatumų vaidmenį formuojant į piliečius orientuotą valstybės tarnybą Lietuvoje. Analizė apima tris valstybės tarnautojų vykdomo paslaugų teikimo piliečiams kaip klientams ...
 • Aleksandravičius, Egidijus (sudarytojas) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2014)
  Up until quite recently, the destiny of Central Eastern Europe appeared to be completely clear. Once Romania and Bulgaria joined the European Union, the huge space between the East and the West seemed to shift to a plain ...
 • Kisinas, Eugenijus Simonas (Utenos Indra, 2017)
  Давно прошли те времена, когда семьи жили в одной деревне, где приходили в этот мир, взрослели и находили свое место в жизни, умирали и были похоронены на сельском кладбище. Сейчас мы живем в век урбанизации и глобализации. ...
 • Kisinas, Eugenijus Simonas (Utenos Indra, 2017)
  Jau seniai praėjo tie laikai, kai šeimos nuo neatmenamų laikų gyvendavo viename kaime, čia ateidavo į šį pasaulį, augdavo ir išeidavo į gyvenimą, mirdavo ir būdavo laidojami kaimo kapinėse. Dabar mes gyvename urbanizuotoje ...
 • Ramanauskaitė, Egidija (redaktorė); Vaišnys, Rimas (redaktorius); Kairaitytė, Aušra (redaktorė); Buivydas, Andrius (redaktorius) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Metinėje apžvalgoje pristatytos pagrindinės tyrimo išvados: 1) Lietuvos moksleiviai ir studentai tolimesnėms studijoms vis dažniau renkasi Vakarų universitetus. Išankstinis požiūris į studijas keičiasi, kai jie atvyksta į ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2015)
  Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžią nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirtį. Universiteto mokslininkai priklauso įvairių mokslo sričių bei krypčių ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2014)
  Per dvidešimt penkerius gyvavimo metus Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžios nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirties. Universiteto mokslininkai ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Tai yra antroji Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslo klasterių knyga (pirmoji buvo išleista 2012 m.). Šioje knygoje yra pristatomi per 2012 m. VDU mokslo klasterių atlikti tyrimai, gauti rezultatai, numatomos ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2012)
  2008 m. Vytauto Didžiojo universitete pradėti kurti mokslo klasteriai, t. y. pradėtos formuoti įvairių sričių mokslininkų grupės, kurios atlieka bendrus tyrimus. Šiuo metu universitete veikia 36 klasteriai socialinių, ...
 • Imbrasaitė, Jūratė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Monografijoje atskleidžiamas paramos demokratijai ir politinio dalyvavimo sampratų kompleksiškumas bei gilinamasi į paramos demokratijai ir piliečių dalyvavimo vaidmenį demokratiniame valdymo procese. Monografijoje ...
 • Mildažienė, Vida; Stankevičienė, Kristina; Balsevičius, Arūnas; Narijauskas, Ričardas; Gudžinskas, Zigmantas; Žalneravičius, Egidijus; Norkevičienė, Eglė; Obelevičius, Kęstutis (Vytauto didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, biologijos mokytojams, miškininkams, saugomų teritorijų, kitų gamtosaugos institucijų darbuotojams, botanikos specialistams. Tikimasi, kad knyga bus įdomi visiems skaitytojams, ...
 • Stankūnienė, Vlada; Baublytė, Marė; Žibas, Karolis; Stumbrys, Daumantas (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Remiantis gausiais įvairių metų Lietuvos gyventojų surašymų agreguotais ir paskutinių dviejų surašymų (2001 ir 2011 m.) mikrolygmens duomenimis mokslo studijoje analizuojami Lietuvos gyventojų struktūrų ir demografinių ...
 • Sirutavičius, Marius (sudarytojas) (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Šaltinių rinkinyje publikuojamos dvidešimt trys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės 1449–1556 metų taikos ir paliaubų sutartys. Publikaciją sudaro perrašyti sutarčių originalai ir jų tekstų vertimai ...
 • Gruodytė, Edita; Berkmanas, Tomas; Kiršienė, Julija; Kirchner, Stefan; Gervienė, Silvija; Szymanski, Charles F.; Žižienė, Simona; Veršinskas, Tomas; Malinauskas, Vygantas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2016)
  Monografijoje pristatomas VDU Teisės fakulteto mokslininkų 2012–2014 metais vykdytas projektas „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija“, kuriame pirmą kartą Lietuvoje nuosekliai, išsamiai ...
 • Aleksandravičius, Egidijus (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  For two decades my efforts to explore the ways and byways taken by Lithuania in its journey toward modernity laid a lot of mental traps for me. Even more treacherous were my repeated attempts to make a turn away from a ...
 • Mongini, Guido; Ferlan, Claudio; Catto, Michela; Pociūtė, Dainora; Kamuntavičienė, Vaida; Drungilienė, Gita; Signorotto, Gianvittorio; Di Salvo, Maria; Motta, Franco; Bonda, Moreno (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Knygos jungiančioji tema yra Jėzaus draugijos raiška Ankstyvųjų naujųjų amžių laikmetyje. Dalis straipsnių, parašytų italų istorikų, yra skirti įvairiems Jėzaus draugijos savivokos klausimams, draugijos paskirties sampratos ...
 • Błaszczak, Tomasz; Janauskas, Giedrius; Venclauskas, Linas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  The aim of the course is to present the role of the state in dealing with the problems of various minorities and in creating civil society in the Baltic region; to analyze ethnicity and reasons for ethnic discrimination ...
 • Radauskas, Henrikas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2016)
  Nepaisant savo kuklios šlovės dar gyvam esant, Henrikas Radauskas – vienas svarbiausių XX a. Lietuvos poetų. Visa esybe patyręs istorinį savo kartos likimą, jis neįsileido šios patirties į savo eiles, likdamas ištikimu ...

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra