Ieškoti 1. Knygos / Books pagal pavadinimą

Rūšiuoti pagal: Rikiuoti: Rezultatai:

 • Rimkutė-Ganusauskienė, Aušra (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2015)
  Per 1800–1882 m. laikotarpį išleisti 24 katekizmai lietuvių kalba: 20 katalikų ir 4 protestantų: 2 evangelikų liuteronų ir 2 evangelikų reformatų. Iš viso atrankiniu būdu iš 18 katalikų ir 4 protestantų katekizmų tekstų ...
 • Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Žodyno medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių ...
 • Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Žodyno medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių ...
 • Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Žodyno medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių ...
 • Mockienė, Asta; Mockus, Pranas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Mokomojoje knygoje pateikiama žinių apie aerobinių pratybų poveikį žmogaus sveikatai ir praktinės rekomendacijos, kaip aerobinio poveikio pratimus taikyti svorio kontrolei, žmogaus fiziniam darbingumui didinti ir sveikatai ...
 • Tandzegolskienė, Ilona (sudarytoja); Rutkienė, Aušra (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Organizuojant studijų procesą aukštosiose mokyklose, siūloma akcentuoti savarankišką studento veiklą ir skatinti studijuojančiuosius kūrybiškai mąstyti, savarankiškai plėtoti idėjas, formuluoti įdomius ir originalius tyrimo ...
 • Vaicekauskas, Arūnas (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2014)
  The book discusses traditional Lithuanian calendar festivals, their development, rituals, and customs. It also focuses on the ways rural communities celebrated Christmas, St John’s Day, and St George’s Day, paying special ...
 • Maslo, Elina (redaktorė); Lunardon, Katharina (redaktorė); Bukantaitė, Daiva (bendraautorė) (Asia-Europe Meeting Education and Research Hub for Lifelong Learning, 2015)
  This annotated bibliography presents different understandings of working places as learning spaces in different contexts of lifelong learning in Asia and Europe. It is unique in different ways. It is a product, a process, ...
 • Stravinskienė, Vida (Vytauto Didžiojo universitetas, 2012)
  Mokomoji knyga skiriama pagrindinių universitetinių studijų ekologijos, aplinkotyros, biologijos, miškų ir žemės ūkio mokslų specialybių studentams; įvairių gamtos mokslų sričių pedagogams, tęstinių studijų klausytojams. ...
 • Januškaitienė, Irena (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Aplinkotyros ir kitų sričių specialistai susiduria su dideliais kiekiais sukauptų duomenų. Programa „Statistica“ skirta minėtų duomenų masyvų statistinei analizei. Mokymo priemonėje pateikiami įvairių aplinkos tyrimų metu ...
 • Gedvilienė, Genutė; Tūtlys, Vidmantas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Verslumas šiandien visuotinai vertinamas kaip asmens ar socialinių grupių gebėjimas, kuris lemia ekonomikos plėtrą, pažangą ir gerovę. Verslumo lavinimas tampa reikšminga švietimo ir profesinio rengimo politikos ir praktikos ...
 • Kulvietytė-Cemnolonskė, Aušrinė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Šis leidinys – tai mokslinės minties dedikacija ir padėka žymiai architektūrologei ir paveldosaugos specialistei Nijolei Lukšionytei (1954–2014), kurią savo tekstais išreiškė gausus jos kolegų ir mokinių ratas. Didžiąją ...
 • Perminas, Aidas; Goštautas, Antanas; Endriulaitienė, Auksė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2004)
  Leidinyje pateikiamos pagrindinės psichologinės teorijos, aiškinančios asmenybės sampratą, vystymąsi ir taikymo galimybes. Leidinys paruoštas tam, kad būtų galima apžvelgti įvairias asmenybės teorijas sveikatos požiūriu. ...
 • Endriulaitienė, Auksė; Perminas, Aidas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Ši metodinė priemonė papildo VDU išleistą mokomąją knygą „Asmenybė ir sveikata: teorijų sąvadas“. Pagrindinis šio leidinio tikslas – ugdyti praktinius studentų gebėjimus, mokantis asmenybės teorijų. Šis leidinys padės ...
 • Milčius, Darius; Pranevičius, Liudas; Pranevičius, Liudvikas; Lelis, Martynas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Autoriai rašydami šią knygą siekė apibendrinti kompleksinių mokslinių tyrimų, vykdytų sprendžiant vandenilio saugojimo plonasluoksniuose hidriduose problemas ir atliktų 1999-2011m.m., rezultatus. Darbe akcentuojamos plazminės ...
 • Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Žodyno medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių ...
 • Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Žodyno medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių ...
 • Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Žodyno medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių ...
 • Batiuškaitė, Danutė; Kupčinskienė, Eugenija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Mokomojoje knygoje nagrinėjama augalų citologija, histologija, organografija. Medžiaga suskirstyta į temas, iš kurių kiekviena susideda iš teorinės ir praktinės dalies bei klausimų saviruošai. Teorinėje dalyje yra pateiktos ...
 • Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius; Vaičiūnas, Airenas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Studijoje „Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas“ aprašomi lietuvių kalbos dalių kirčiavimo algoritmai, aptariami struktūrinio skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo modelio ...

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra