1. Knygos / Books

Nauji dokumentai

 • Ramanauskaitė, Egidija (redaktorė); Vaišnys, Rimas (redaktorius); Kairaitytė, Aušra (redaktorė); Buivydas, Andrius (redaktorius) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Metinėje apžvalgoje pristatytos pagrindinės tyrimo išvados: 1) Lietuvos moksleiviai ir studentai tolimesnėms studijoms vis dažniau renkasi Vakarų universitetus. Išankstinis požiūris į studijas keičiasi, kai jie atvyksta į ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2015)
  Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžią nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirtį. Universiteto mokslininkai priklauso įvairių mokslo sričių bei krypčių ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2014)
  Per dvidešimt penkerius gyvavimo metus Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžios nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirties. Universiteto mokslininkai ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Tai yra antroji Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslo klasterių knyga (pirmoji buvo išleista 2012 m.). Šioje knygoje yra pristatomi per 2012 m. VDU mokslo klasterių atlikti tyrimai, gauti rezultatai, numatomos ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2012)
  2008 m. Vytauto Didžiojo universitete pradėti kurti mokslo klasteriai, t. y. pradėtos formuoti įvairių sričių mokslininkų grupės, kurios atlieka bendrus tyrimus. Šiuo metu universitete veikia 36 klasteriai socialinių, ...
 • Imbrasaitė, Jūratė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Monografijoje atskleidžiamas paramos demokratijai ir politinio dalyvavimo sampratų kompleksiškumas bei gilinamasi į paramos demokratijai ir piliečių dalyvavimo vaidmenį demokratiniame valdymo procese. Monografijoje ...
 • Mildažienė, Vida; Stankevičienė, Kristina; Balsevičius, Arūnas; Narijauskas, Ričardas; Gudžinskas, Zigmantas; Žalneravičius, Egidijus; Norkevičienė, Eglė; Obelevičius, Kęstutis (Vytauto didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, biologijos mokytojams, miškininkams, saugomų teritorijų, kitų gamtosaugos institucijų darbuotojams, botanikos specialistams. Tikimasi, kad knyga bus įdomi visiems skaitytojams, ...
 • Stankūnienė, Vlada; Baublytė, Marė; Žibas, Karolis; Stumbrys, Daumantas (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Remiantis gausiais įvairių metų Lietuvos gyventojų surašymų agreguotais ir paskutinių dviejų surašymų (2001 ir 2011 m.) mikrolygmens duomenimis mokslo studijoje analizuojami Lietuvos gyventojų struktūrų ir demografinių ...
 • Sirutavičius, Marius (sudarytojas) (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Šaltinių rinkinyje publikuojamos dvidešimt trys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės 1449–1556 metų taikos ir paliaubų sutartys. Publikaciją sudaro perrašyti sutarčių originalai ir jų tekstų vertimai ...
 • Gruodytė, Edita; Berkmanas, Tomas; Kiršienė, Julija; Kirchner, Stefan; Gervienė, Silvija; Szymanski, Charles F.; Žižienė, Simona; Veršinskas, Tomas; Malinauskas, Vygantas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2016)
  Monografijoje pristatomas VDU Teisės fakulteto mokslininkų 2012–2014 metais vykdytas projektas „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija“, kuriame pirmą kartą Lietuvoje nuosekliai, išsamiai ...
 • Aleksandravičius, Egidijus (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  For two decades my efforts to explore the ways and byways taken by Lithuania in its journey toward modernity laid a lot of mental traps for me. Even more treacherous were my repeated attempts to make a turn away from a ...
 • Mongini, Guido; Ferlan, Claudio; Catto, Michela; Pociūtė, Dainora; Kamuntavičienė, Vaida; Drungilienė, Gita; Signorotto, Gianvittorio; Di Salvo, Maria; Motta, Franco; Bonda, Moreno (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Knygos jungiančioji tema yra Jėzaus draugijos raiška Ankstyvųjų naujųjų amžių laikmetyje. Dalis straipsnių, parašytų italų istorikų, yra skirti įvairiems Jėzaus draugijos savivokos klausimams, draugijos paskirties sampratos ...
 • Błaszczak, Tomasz; Janauskas, Giedrius; Venclauskas, Linas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  The aim of the course is to present the role of the state in dealing with the problems of various minorities and in creating civil society in the Baltic region; to analyze ethnicity and reasons for ethnic discrimination ...
 • Radauskas, Henrikas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2016)
  Nepaisant savo kuklios šlovės dar gyvam esant, Henrikas Radauskas – vienas svarbiausių XX a. Lietuvos poetų. Visa esybe patyręs istorinį savo kartos likimą, jis neįsileido šios patirties į savo eiles, likdamas ištikimu ...
 • Ramanauskas, Deimantas (sudarytojas) (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Šiame leidinyje publikuojamų tezių pagrindu parengti pranešimai studentų mokslo darbų konferencijai „Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2016“, skirtai Petro Vileišio 165-osioms metinėms. ...
 • Kerbelytė, Bronislava (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2016)
  Knygoje skelbiami į lietuvių kalbą išversti Eurazijos dešimties tautų mitai, kuriuose įvairiai ir vis dėlto panašiai aiškinama žemės, žmonių ir jų papročių kilmė, bei vienuolikos tautų mitologinės sakmės, kuriose vaizduojami ...
 • Maslo, Elina (redaktorė); Lunardon, Katharina (redaktorė); Bukantaitė, Daiva (bendraautorė) (Asia-Europe Meeting Education and Research Hub for Lifelong Learning, 2015)
  This annotated bibliography presents different understandings of working places as learning spaces in different contexts of lifelong learning in Asia and Europe. It is unique in different ways. It is a product, a process, ...
 • Čiubrinskas, Vytis (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Knygoje nagrinėjama antropologijos, palyginti naujo ir sparčiai kintančio mokslo, svarbiausios teorijos, metodai ir sąvokos. Šiandieninė socialinė ir kultūrinė antropologija, neretai suartėjanti su sociologija, vis dėlto ...
 • Bijeikienė, Vilma; Tamošiūnaitė, Aurelija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Mokomoji knyga „Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics“ skirta studentams, studijuojantiems lingvistiką, ypač sociolingvistiką bei lingvistinę pragmatiką. Knygoje pristatomos pagrindinės ...
 • Tandzegolskienė, Ilona; Trepulė, Elena; Rutkienė, Aušra; Tamoliūnė, Giedrė; Jurgilė, Vaida (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Tyrimo ataskaitoje aptariama teoriniai šeimos, darbo ir karjeros derinimo elementai, kurie svarbūs siekiant šeimoje ir darbinėje veikloje darnos bei pasitenkinimo. Pristatoma tema susijusi su darbo-šeimos arba šeimos ...

Daugiau