Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism

 

    ISSN 2335-2027
    http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027

Recenzuojamo mokslo žurnalo „Darnioji daugiakalbystė“ tikslas - pažvelgti į daugiakalbystės fenomeną iš įvairių mokslo krypčių – kalbų politikos, didaktikos, mokymosi ir įsisavinimo, taikomosios kalbotyros, svetimų kalbų mokymo, sociolingvistikos, neurolingvistikos, edukologijos, istorijos, filosofijos, psichologijos, ir kt. mokslo krypčių bei šakų perspektyvų. Žurnale pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos kalbų politikos, daugiakalbės kompetencijos tobulinimo, kalbų mokymo(si) aukštajame moksle ir tarpkultūrinio dialogo plėtotės problemos. Žurnalu siekiama skatinti darnią daugiakalbystę, individualios daugiakalbės kompetencijos įgijimą ir visuomeninės daugiakalbystės plėtojimą, kaimyninių šalių ir rečiau vartojamų kalbų mokymąsi ir kalbos išlaikymą, todėl tyrimai bus spausdinami įvairiomis oficialiomis ES kalbomis, pateikiant išsamias santraukas lietuvių ir anglų kalbomis. Nuo 2017 metų žurnalas leidžiamas Vokietijos kompanijos De Gruyter. De Gruyter užtikrina pažangios elektroninės leidybos technologijos pritaikymą mokslinio straipsnio publikavimui - straipsnio talpinimą ir efektyvias jo paieškos galimybes duomenų bazėse, nuorodų elektroninį susiejimą, straipsnio citavimo kėlimą. Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" (2016–2019 m.). Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje, naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS) ir plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

Rinkiniai

Nauji dokumentai

Daugiau