Grupės ir aplinkos / Groups and Environments

 

    ISSN 2335-8726

Recenzuojamų mokslo darbų serija "Grupės ir aplinkos" skirta aktualiai socialinių tyrimų sferai – mažųjų visuomenės grupių tyrinėjimams. Problematika aktuali ir Lietuvoje, ir visame posovietiniame regione, nes čia dar nesusiformavusios šių tyrimų tradicijos. Mažųjų visuomenės grupių tyrimai apima jaunimo skonio (gyvenimo stiliaus) subkultūrines grupes, naujiesiems religiniams judėjimams priskiriamas grupes, etnines mažumas bei jų subgrupes ir daugelį kitų grupių, kurių nariai, bendraudami tarpusavyje ir su aplinka, sukuria autentišką / individualią grupės būseną bei saviraišką. Tyrinėjamos ir laisvalaikio, ir gyvenimo būdo (stiliaus) grupės, ir organizuotos grupės, „tinklai“ bei judėjimai. Serijos tikslas – aktyvinti įvairių sričių grupių tyrinėtojų bendravimą, taip pat tarpdisciplininius tyrimus, perimant geriausius socialinės psichologijos, socialinės kultūrinės antropologijos, sociologijos, gamtos mokslų bei matematikos pasiekimus. Pradėtas leisti 2009 metais. Straipsniai yra recenzuojami bei publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys pasirodo ne rečiau kaip kartą per metus. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

Rinkiniai

Nauji dokumentai

Daugiau