Demografija visiems : informacinis biuletenis

 

    ISSN 2351-6887

Leidinyje pristatomi aktualūs demografijos srities tyrimai, atliekami VDU Demografinių tyrimų centre. Analizuojamos Lietuvos, kitų Europos šalių ir pasaulio gyventojų raida, gyventojų struktūros, pagrindiniai demografiniai procesai – gimstamumas, migracija, mirtingumas, nagrinėjamos namų ūkių struktūros, šeimos ir jų tipai, demografinius procesus ir jų struktūras sąlygojantys socialiniai, ekonominiai, politiniai veiksniai, pristatomi paramos šeimai politikos ir gyventojų politikos tyrimai.