Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris

International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris

 

    ISSN 2345-024X
    https://dx.doi.org/10.7220/2345-024X

Recenzuojamame žurnale siekiama nagrinėti žmogaus psichikos reiškinius ir elgesį, laikantis požiūrio, kad psichika ir elgesys atsiranda, vystosi ir funkcionuoja dėl biologinių, psichologinių priežasčių ir sąveikos su socialine aplinka. Holistinis požiūris į psichikos reiškinius ir žmogaus elgesį akcentuoja mokslų integracijos būtinybę. Todėl prioritetinėmis žurnalo temomis laikome tas, kurios psichologinius klausimus nagrinėja platesniame kontekste, psichikos reiškinius ir elgesį aiškina atsižvelgiant į tiriamų reiškinių biologinius, psichologinius ir socialinius aspektus. Žurnalas siekia skirtingų sričių ir krypčių mokslininkų bendradarbiavimo vystant psichologijos mokslą, plečiant mokslo pritaikymo praktikoje galimybes, ieškant įvairiapusio asmens ir visuomenės problemų sprendimo greitai besikeičiančiame socialinio gyvenimo kontekste. Žurnalas teikia pirmenybę mokslinių originalių straipsnių publikavimui. Autoriai kviečiami pateikti empirinius bei teorinius straipsnius, kurie papildo psichologijos mokslo žinias naujais biopsichosocialiniais aspektais, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia psichikos ir elgesio žinių supratimą, turi praktinės reikšmės profesinei psichologo veiklai. Esame atviri tiek lauko, tiek laboratorinių tyrimų pristatymui, kur duomenys yra analizuojami tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai, tiek sudėtinga, tiek paprasta statistine analize. Viliamės, kad žurnalas skatins Lietuvos ir pasaulio mokslinių ir akademinių bendruomenių diskusijas, leis skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti savo požiūrį į tarpdisciplinines bei atskiras psichologijos mokslo problemas. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje, naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS) ir plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

Rinkiniai

Nauji dokumentai

Daugiau