Politikos mokslų almanachas

 

    ISSN 2335-7185
    http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185

Tai recenzuojamas tarptautinėse duomenų bazėse referuojamas žurnalas, skirtas įvairiems politikos reiškinio aspektams analizuoti. Leidinyje publikuojami įvairias daugiaplanio politikos fenomeno analizės sritis bei lygmenis apimantys moksliniai straipsniai, spausdinamos reikšmingų politikos mokslo darbų recenzijos ir mokslinių renginių apžvalgos. Žurnale skelbiami straipsniai, recenzuojami politikos mokslų srities darbai, apžvelgiami įvairūs renginiai (konferencijos, seminarai, diskusijos), skirti politinio gyvenimo problemoms aptarti. „Politikos mokslų almanacho“ leidėjų tikslas – skleisti aktualius ir originalius politikos mokslų srities tyrimus Lietuvos bei tarptautiniu mastu. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

Rinkiniai

Nauji dokumentai

Daugiau