Darbai ir dienos / Deeds and Days

 

    ISSN 2335-8769
    http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769

„Darbai ir dienos" – 1989 m. atkurto Vytauto Didžiojo universiteto recenzuojamas mokslo žurnalas, kuris tęsia 1930–1940 metais ėjusio pirmtako humanitarinę linkmę ir numeraciją. Čia skelbiamos filosofijos, etnologijos, istorijos, filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), menų, komunikacijos ir informacijos krypčių studijos, recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos. Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" (2016–2019 m.). Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

Rinkiniai

Nauji dokumentai

Daugiau