Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Peculiarities of the helminth fauna of mustelids (Mustelidae) in Lithuania

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra lt_LT
dc.contributor.advisor Paulauskas, Algimantas
dc.contributor.author Nugaraitė, Dovilė
dc.date.accessioned 2019-02-09T14:01:35Z
dc.date.available 2019-02-09T14:01:35Z
dc.date.issued 2019-03-15
dc.identifier.isbn 978-609-467-372-6
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/37044
dc.description.abstract The Mustelidae are a the largest and most diverse family in the order Carnivora. No detailed studies of stone marten (Martes foina), invasive American mink (Neovison vison), and the protected species of the Eurasian otter (Lutra lutra) helminths from Lithuania have been reported to date. There is also poor documentation of pine marten (Martes martes) and European polecat (Mustela putorius) parasites in this country. The aim of the dissertation was to determine helminth infection in the mustelids. In total 140 mustelids were collected in 22 different localities of Lithuania. Fifteen helminth species and higher taxa were detected in mustelids. The largest number of helminths was found in M. putorius (12) and N. vison (10); 8 helminths were detected in M. martes, 7 in M. foina, and 4 in L. lutra. All helminths detected in N. vison are native European parasites, which are also common parasites of a wide range of European mustelids and other mammals. The results of the present study show that the epidemiological role of invasive N. vison is in the maintenance of the life cycles of native parasites. Helminth infection in the mustelids depends on the year of study, habitat, season, and host sex. Morphological identification of Isthmiophora melis (Schrank, 1788) Lühe, 1909 was confirmed by molecular data. Isthmiophora hortensis (Asada, 1926) is the closest species to I. melis. en_US
dc.description.abstract Kiauniniai (Mustelidae) didžiausia ir įvairiausia plėšriųjų žinduolių būrio (Carnivora) šeima. Lietuvoje akmeninės kiaunės (Martes foina), invazinės rūšies – kanadinės audinės (Neovison vison) ir saugomos rūšies – ūdros (Lutra lutra) helmintų fauna nebuvo tirta, o miškinės kiaunės (Martes martes) ir juodojo šeško (Mustela putorius) helmintologiniai tyrimai atlikti daugiau nei prieš 50 metų. Darbo tikslas buvo įvertinti kiauninių gyvūnų užsikrėtimą helmintais. Helmintologiškai ištyrus 140 kiauninių gyvūnų surinktų 22 skirtingose Lietuvos vietovėse rasti 15 taksonų helmintai. Didžiausia helmintų įvairovė rasta juodajame šeške (M. putorius) (12) ir kanadinėje audinėje (N. vison) (10). Miškinėje kiaunėje (M. martes) rasti 8, akmeninėje kiaunėje (M. foina) 7 ir ūdroje (L. lutra) 4 taksonų helmintai. Visi kanadinėje audinėje (N. vison) rasti helmintai yra vietinės Europinės parazitų rūšys, kurios taip pat dažnai yra randamos kitų rūšių kiauniniuose ir kituose gyvūnuose Europoje. Šio darbo rezultatai rodo, kad invazinės kanadinės audinės (N. vison) epidemiologinis vaidmuo yra palaikyti vietinių parazitų rūšių gyvenimo ciklus. Nustatyta, kad kiauninių gyvūnų užsikrėtimas helmintais priklauso nuo tyrimo metų, buveinės, sezono ir šeimininko lyties. Siurbikių Isthmiophora melis (Schrank, 1788) Lühe, 1909 morfologinis identifikavimas patvirtintas molekuliniais metodais. Nustatyta, kad Isthmiophora hortensis (Asada, 1926) yra artimiausia I. melis rūšiai. lt_LT
dc.format.extent 171 p.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Vytauto Didžiojo universitetas
dc.rights Viešai neprieinamas / No access lt_LT
dc.subject Mustelids en_US
dc.subject Helminths en_US
dc.subject Lithuania en_US
dc.subject Kiauniniai lt_LT
dc.subject Helmintai lt_LT
dc.subject Lietuva lt_LT
dc.subject.other Biologija / Biology
dc.title Peculiarities of the helminth fauna of mustelids (Mustelidae) in Lithuania en_US
dc.title.alternative Kiauninių (Mustelidae) helmintų faunos ypatumai Lietuvoje lt_LT
dc.type Daktaro disertacija / Doctoral dissertation


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika