Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Darbuotojų įgalinimas per efektyvią organizacijos socialinę komunikaciją

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas lt_LT
dc.contributor.advisor Gulbinas, Rokas
dc.contributor.author Žukovski, Arnold
dc.date.accessioned 2019-01-17T08:27:09Z
dc.date.available 2019-01-17T08:27:09Z
dc.date.issued 2019-01-24
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/37040
dc.description.abstract Efektyvi, kokybiška ir tiksli socialinė komunikacija organizacijos yra svarbi ir neatsiejama dalis norint plėtoti savo veiklą nepriklausomai nuo organizacijos dydžio (darbuotojų skaičiaus ar metinės apyvartos). Lietuvoje yra organizacijų kurios netelkia pakankamai dėmesio socialinei komunikacijai. Mažesnės organizacijos įprastai perka paslaugas įstaigos socialinei komunikacijai plėtoti kitos anaiptol turi savo specialistus arba net atskirus skyrius, trečios nesuteikia pakankamai vertės socialinės komunikacijos procesams. Kompleksines reabilitacines paslaugas teikiantys centrai anaiptol yra ne išimtis. Nors kalba eina apie viešąsias įstaigas, jų plėtra yra vienas iš uždaviniu, o informacijos sklaida apie teikiamas paslaugas turi būti nuolatinė. Analizuojant pasirinktų reabilitacijos centrų veikla per socialinės komunikacijos prizmę, norima atskleisti šio tipo komunikacijos subtilybes: poveiki bei naudą reabilitacijos procesams, tikslus , formas ir taip pat identifikuoti veiksnius lemiančius socialinės komunikacijos sėkmę. Išsiaiškinti reabilitacijos centrų socialinės komunikacijos požiūri ir situacija Lietuvoje nuspręsta atlikti tyrimą. Tyrime dalyvavo 3 socialiniai darbuotojai ir 2 socialinės reabilitacijos specialistai iš kiekvienos organizacijos. Tyrimas vyko VšĮ ,,Valakupių reabilitacijos centras“ bei VšĮ ,,Rastis“ reabilitacijos centre. Tyrimo rezultatai paneigė iškeltą hipotezę, kad kiekvieną iš tiriamųjų organizacijų turi atskirą socialinės komunikacijos modelį ir vadovaujasi strateginio planavimo principais (turi vidinę politiką bei strategijas kaip socialinę komunikaciją pasiekti). Darbo pabaigoje išskirtos rekomendacijos kuriomis galėtų vadovautis įstaigų specialistai lt_LT
dc.description.abstract When planning to start your own business, an effective and precise social communication organization is a vital aspect, no matter the size of business. In Lithuania there are organizations that do not provide enough attention to the social communication. Usually, the smaller organizations purchase services to expand social communication, some have their own specialists, or even departments to deal with this situation, while others devaluate the social communication processes. The rehabilitation centers are no exception in this case. Regarding public institutions, their development is one of the objectives, as well as the updates of information regarding the services offered should be constant. The analysis of the activity of chosen rehabilitation centers through the prism of social communication aims to reveal the subtlety of this type communication: the effect and benefits of rehabilitation processes, aims, forms and to identify actions that lead to social communication success. A research has been carried in order to determine the social communication position of rehabilitation centers. In total 3 social workers as well as 2 rehabilitation specialists from different organizations took part in the research. The research was carried in VšĮ ,,Valakupių reabilitacijos centras“ and VšĮ ,,Rastis“ rehabilitation centers. The results of the carried research has denied the hypothesis that each of research participants has separate social communication modules and follows different strategy of planning. In the final part of the work, recommendations that organization specialists should follow to improve their social communication are highlighted. en_US
dc.format.extent 51 p.
dc.language.iso lt en_US
dc.rights Viešai neprieinamas / No access lt_LT
dc.subject Socialinė komunikacija lt_LT
dc.subject Darbuotojų įgalinimas lt_LT
dc.subject Reabilitacija lt_LT
dc.subject Social communication en_US
dc.subject Employee enabling en_US
dc.subject Rehabilitation processes en_US
dc.subject.other SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES
dc.title Darbuotojų įgalinimas per efektyvią organizacijos socialinę komunikaciją lt_LT
dc.title.alternative Employee empowerment through effective organization communication en_US
dc.type Magistro darbas / Master thesis


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika