Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Šeimos konsultanto profesijos standarto pagrindinių parametrų projektas

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Katalikų teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos studijų centras lt_LT
dc.contributor.advisor Pukelis, Kęstutis
dc.contributor.author Vasiliauskas, Martynas
dc.date.accessioned 2019-01-09T19:06:15Z
dc.date.available 2019-01-09T19:06:15Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/37012
dc.description.abstract Darbu siekiama parengti šeimos konsultanto profesijos standarto pagrindinių parametrų projektą ir įvertinti jo pagrįstumą. Teorinėje tyrimo dalyje atskleidžiamos šeimos, konsultanto (konsultavimo) ir šeimos konsultavimo sampratos, taip pat analizuojama, kokie parametrai sudaro profesijos standartą. Remiantis tuo parengiamas šeimos konsultanto profesijos standarto pagrindinių parametrų projektas. Empirinėje tyrimo dalyje analizuojami ekspertų pateikti komentarai apie parengtą standarto projektą ir vertinamas standarto projekto pagrįstumas. Daromos išvados, kad šeimos konsultantas turėtų būti vadinamas šeimos palydėtoju, taip pat kad šios profesijos vieta profesijų sistemoje neapibrėžta ir kad reikalingas platesnis žvilgsnis (platesnio pobūdžio standarto rengimas) į šeimos palydėtojo ir jai artimas profesijas. lt_LT
dc.description.abstract Occupation of a family counsellor is still very poorely known in Lithuania. Family counsellor training is still nonexistent in Lithuania’s universities and none qualifications such as MFT, LPCC or similar are awarded in Lithuania. Understanding of the concept of counsellors is very vague. Furthermore, in Lithuania the term used for counsellor is consultant in English showing that the understanding of counsellor’s occupation and its functions is erroneous. Recently enacted Law on Reinforcement of Family (Šeimos stiprinimo įstatymas) provides for the necessity of family counsellors training, however, none of the study programs has been introduced yet. Further, research on the ongoing occupational standardization in Lithuania shows that in Lithuania connection between counsellors and social workers is not seen despite the fact that these two occupations are classified in one subgroup of ESCO. Theoretical part of this research aims at explaining the concepts of family, counselling and family counsellor and then at identifying the principle parameters of occupational standard. This helps to construct the draft occupational standard of family counsellor. Empirical part of this research aims at providing the draft standard for the expert review and then analyzing their comments (research data) to establish the validity of the draft occupational standard. Research shows that the concept of the occupation of family counsellor is vague in Lithuania. Connection of family counsellor with other therapists is revealed. One of the most prominent difficulties in the research is to allocate the occupation of family counsellor in the occupational classification of therapists. Empirical research shows that the draft occupational standard of family counsellor is valid, however the allocation of this occupation in the system of other therapists is still obscure. Recommendation is given to work on the draft occupational standard of all therapists. en_US
dc.format.extent 105 p. en_US
dc.language.iso lt en_US
dc.rights Laisvai prieinamas internete / Free access
dc.subject Šeimos konsultantas lt_LT
dc.subject Šeimos palydėtojas lt_LT
dc.subject Profesijos standartas lt_LT
dc.subject Family counsellor en_US
dc.subject Occupational standard en_US
dc.subject.other Edukologija / Educology
dc.title Šeimos konsultanto profesijos standarto pagrindinių parametrų projektas lt_LT
dc.title.alternative Draft occupational standard of family counsellor en_US
dc.type Magistro darbas / Master thesis


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika