Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Socialinę atskirtį patiriančių motinų motiniškumo samprata

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Katalikų teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos studijų centras lt_LT
dc.contributor.advisor Obelenienė, Birutė
dc.contributor.author Šivickytė, Lina
dc.date.accessioned 2019-01-09T15:45:23Z
dc.date.available 2019-01-09T15:45:23Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/37009
dc.description.abstract Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 metais šeimų, kurios buvo įrašytos į socialinės rizikos sąrašus, Lietuvoje buvo registruota 9 786 tūkst., ganėtinai didelis skaičius – 4 634 tūkst. yra šeimų, kurioms teikiamos socialinių ugdymo ir įgūdžių palaikymo paslaugos dėl vaikų nepriežiūros, 520 šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos dėl vaiko nustatytos laikinos globos, 239 šeimų – dėl tėvų panaudotos prievartos prieš vaikus ir t. t. Taigi, kalbėti apie socialinės atskirties šeimų, šeimų, patiriančių socialinę riziką, tėvystės ir motinystės įgūdžių buvimą ar nebuvimą labai aktualu. Darbo objektas – socialinę atskirtį patiriančių motinų motiniškumo samprata. Darbo tikslas – atskleisti socialinę atskirtį patiriančių motinų motiniškumo sampratą. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, siekiant atskleisti motiniškumo sampratą. 2. Atskleisti socialinės atskirties sampratą ir socialinių rizikos veiksnių problematiką. 3. Nustatyti socialinę atskirtį patiriančių motinų motiniškumo sampratą. Pagrindinės išvados: empirinio tyrimo rezultatų analizė parodė, kad tapimas motina pakeitė tyrimo dalyvių gyvenimą teigiama linkme. Dauguma tyrimo dalyvių nurodė, jog sužinojusios, kad laukiasi, apsidžiaugė, kita dalis dalinosi, kad pradėjo rūpintis ir globoti vaiką, leisti daugiau laiko namuose, – tai galbūt nebuvo būdinga daliai tyrimo dalyvių. Tyrimo dalyvių teigimu, motinos jautė baimės, sumišimo, nežinomybės ir atsakomybės jausmus, susilaukusios pirmojo vaikelio. Patys tyrimo dalyviai išsiskyrė pagrindines motiniškumo sampratų savybes: rūpestingumas, meilė, švelnumas, šiluma, atsakingumas, palaikymas, aprūpinimas, bendravimas. lt_LT
dc.description.abstract Research problem: according to Lithuanian statistical department data in 2017 year where was 9786 thousand families who enrolled social risk list - it is quite a lot. 4634 thousand families who have social services were in the list because of children neglet, 520 families with enrolled social risks list and have social services because of temporary custody provided to the child, 239 families abused their children and etc. According to the data we can see that it is important to talk about families of social exclusion who lack fatherhood and motherhood skills. Object of the thesis – concept of motherhood of mothers in social exclusion. Aim of the thesis – to reveal the concept of motherhood of mothers in social exclusion. Research tasks: 1. To analyze the scientific literature, in order to reveal the concept of motherhood. 2. To reveal the concept of social exclusion and the issues of social risk factors. 3. To identify the concept of motherhood of mothers in social exclusion. Research methods. In the theoretical part of the thesis: using structure analysis and synthesis method. Empirical research: qualitative semi-structured interview; text analysis method will be used to process the research data. Conclusion. The analysis of empirical research results showed that becoming a mother has been a positive change to women’s life. Most of the study participants indicate that they enjoyed finding out about their pregnancy, whereas others shared that they started taking care of a child, spending more time at home, which was not their typical behavior. According to the survey participants, the mothers felt feelings of fear, confusion, uncertainty and responsibility when the first baby came. The participants of the study have distinguished the main features of the concept of motherhood: care, love, gentleness, warmth, responsibility, support, provision, communication. en_US
dc.format.extent 59 p. en_US
dc.language.iso lt en_US
dc.rights Viešai neprieinamas / No access
dc.subject Motiniškumas lt_LT
dc.subject Socialinė atskirtis lt_LT
dc.subject Motina lt_LT
dc.subject Socialinė rizika lt_LT
dc.subject Motherhood en_US
dc.subject Social exclusion en_US
dc.subject Mother en_US
dc.subject Social risk en_US
dc.subject.other Edukologija / Educology
dc.title Socialinę atskirtį patiriančių motinų motiniškumo samprata lt_LT
dc.title.alternative Concept of motherhood of mothers in social exclusion en_US
dc.type Magistro darbas / Master thesis


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika