Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Tėvų vaidmuo, gerinant paauglių narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją: X miesto atvejis

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Katalikų teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos studijų centras lt_LT
dc.contributor.advisor Obelenienė, Birutė
dc.contributor.author Simonavičienė, Rasa
dc.date.accessioned 2019-01-09T11:47:02Z
dc.date.available 2019-01-09T11:47:02Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/37006
dc.description.abstract Tyrimai rodo, kad paauglių polinkis vartoti narkotines medžiagas išlieka aktuali mūsų visuomenės problema. Specialistai rekomenduoja tėvams pagal vaikų amžiaus galimybes šia tema su jais kalbėti jau nuo ikimokyklinio amžiaus, tačiau ar tėvai tam skiria pakankamai dėmesio, objektyviai suvokia savo prevencinio vaidmens svarbą ir ar tinkamai interpretuoja pedagogų, psichologų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų teikiamas rekomendacijas, abejonių kelia metai iš metų atliekamų tyrimų rezultatai. Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip paauglių narkotinių medžiagų vartojimo prevencijoje atliekamas tėvų vaidmuo. Metai iš metų išliekančių ir naujų iššūkių paauglio sveikatai akivaizdoje svarbu atskleisti šiame kontekste vyraujančius prevencinio vaidmens trūkumus ir kartu siekti efektyvesnio tėvų ugdymo narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais. Empirinio tyrimo metu dviejose X miesto ugdymo įstaigose, kuriose įgyvendinama Pagrindinio ugdymo programos II dalis, apklausti 67 9 ir 10 klasės mokiniai bei jų tėvai. Apklausos metu įvertintas tėvų vaidmuo, remiantis paauglių ir jų tėvų nuomone apie šeimoje vykdomą prevencinį darbą. Tyrimo metu nustatyta, kad narkotines medžiagas retai arba kartais vartoja 19 % tyrime dalyvavusių paauglių ir 10 % tėvų. Kitų psichoaktyvių medžiagų retai arba kartais teigia vartojantys 40 % tėvų. Tėvai savo narkotinių medžiagų vartojimo prevencijai reikšmingą elgesį šeimoje vertina geriau nei jų paaugliai vaikai (p = 0,0006). Tyrimo metu taip pat nustatytas informacijos, būtinos sėkmingai paauglių narkotinių medžiagų vartojimo prevencinei veiklai šeimoje, stygius tarp tėvų. lt_LT
dc.description.abstract The research shows that there is a tendency among teenagers to use drugs and this issue still remains a problem in our society. Professionals recommend parents to talk about this problem with their kids even since the pre-school age, although there is a question whether parents pay enough attention to it and objectively understand the importance of their preventive role as well as interpret the recommendations of educators, psychologists, and public health professionals correctly because the results of the research conducted over the years do not show the improvement of this situation. The aim of this Master thesis is to determine how the role of parents in improving the prevention of drug use among adolescents is performed. It is important to reveal the shortcomings of the preventive role in this context and to seek more effective parent education in the prevention of drug use because this problem emerges constantly. The data for the empirical part of this study is collected by interviewing 67 pupils of 9 and 10 grades and their parents in two education institutions implementing the Part II of the Basic Education Program. The role of parents has been assessed based on the opinions of teenagers and their parents about preventive work done in their families. The results show that 19% of adolescents and 10% of their parents have used drugs rarely or occasionally. Other psychoactive substances are used seldom; this is reported by 40% of parents. Parents evaluate themselves better than their children evaluate them in terms of importance in drug abuse prevention (p = 0.0006). This research identifies the lack of necessary information among the parents for successfully preventing adolescent drug abuse. en_US
dc.format.extent 64 p. en_US
dc.language.iso lt en_US
dc.rights Viešai neprieinamas / No access
dc.subject Paauglys lt_LT
dc.subject Prevencija lt_LT
dc.subject Narkotinės medžiagos lt_LT
dc.subject Teenager en_US
dc.subject Prevention en_US
dc.subject Drugs en_US
dc.subject.other Edukologija / Educology
dc.title Tėvų vaidmuo, gerinant paauglių narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją: X miesto atvejis ll_LT
dc.title.alternative The role of parents in improving the prevention of adolescent drug use: case of x city en_US
dc.type Magistro darbas / Master thesis


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika