Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra lt_LT
dc.contributor.advisor Klebanskaja, Nina
dc.contributor.author Miliūnaitė, Indrė
dc.date.accessioned 2018-11-27T11:05:49Z
dc.date.available 2018-11-27T11:05:49Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/36897
dc.description.abstract Darbo tikslas - įvertinus įmonių, vykdančių socialinės atsakomybės veiklą pateikti socialinės atsakomybės rekomendacinį komunikacijos modelį. Pirmoje darbo dalyje naudojama literatūra analizuoti socialinės atsakomybės sampratą, apibūdinti teorinius įmonių socialinės atsakomybės aspektus bei nagrinėjama ĮSA komunikacija, jos būdai ir strategija. Analitinėje darbo dalyje pateikiamas valstybėje taikomas įmonių socialinės atsakomybės skatinimo metodas - socialinės atsakomybės apdovanojimų pristatymas, apibūdinamos socialinę atsakomybę vykdančios įmonės ir atliekama analizė. Tyrimo metu atliekama įmonių socialinės atsakomybės ir pažangos ataskaitų, komunikacijos formų analizė ir vertinimas. Trečiojoje, projektinėje dalyje pagal atliktą teorinę analizę ir analitinio darbo dalį, suformuluoti tokie sprendimai: vykdant socialinę atsakomybės komunikaciją, įmonė turėtų remtis rekomendaciniu komunikaciniu modeliu. lt_LT
dc.description.abstract The aim of this master’s thesis is to provide a recommendatory social responsibility communication model based on the evaluated corporations. In the first part of this thesis, literature is used to analyse the concept of social responsibility, to describe the theoretical aspects of corporate social responsibility and examine CSR communication, its methods and strategy. The analytical part of the work presents state-supported promotion method of social responsibility – the presentation of social responsibility awards, description of the companies that have adopted social responsibility and carry out analysis. The research involves analysis and evaluation of communication forms and corporate social responsibility and progress reports. In the Third part based on the performed theoretical analysis and the analytical part of the work, the following solution was formulated: the corporation which carries out social responsibility communication should rely on the recommended communication model. en_US
dc.format.extent 81 p.
dc.language.iso lt en_US
dc.rights Viešai neprieinamas / No access
dc.subject Socialinė atsakomybė lt_LT
dc.subject Socialinė veikla lt_LT
dc.subject Komunikacija lt_LT
dc.subject Social responsibility en_US
dc.subject Social activity en_US
dc.subject Communication en_US
dc.subject.other Vadyba / Management
dc.title Socialinės atsakomybės komunikacija Lietuvos įmonėse lt_LT
dc.title.alternative Communication of social responsibility in Lithuanian enterprises en_US
dc.type Magistro darbas / Master thesis


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika