Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor.author Berūkštienė, Donata
dc.date.accessioned 2017-09-11T06:06:42Z
dc.date.available 2017-09-11T06:06:42Z
dc.date.issued 2016
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 2080-5926
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.14746/cl.2016.28.5
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/1/35208
dc.description.abstract Being a complex type of discourse, legal discourse is realized through legal texts written in legal language, which are regarded as special-purpose texts different from other kinds of texts in respect of their text-internal and text-external properties. A great variety of legal texts reflects the diversity of law itself. As different legal texts tend to have different functional, structural and linguistic features, they are classified into genres on the basis of different criteria. The analysis of genres of legal texts contributes to the overall understanding and construction of legal discourse in general and legal texts in particular. This paper aims at the overview and discussion of genres of legal texts focusing on specific features of legal texts and criteria of the classification of legal texts into genres. en_US
dc.description.abstract Kompleksiško teisinio diskurso pagrindas – teisiniai tekstai. Teisiniai tekstai yra laikomi dalykiniais tekstais, kurie dėl savo funkcinių, struktūrinių bei juose vartojamos teisinės kalbos ypatumų skiriasi nuo kitokio pobūdžio tekstų. Teisinių tekstų įvairovė atspindi pačios teisės įvairovę. Kadangi skirtingiems teisiniams tekstams būdingos skirtingos funkcijos, struktūra ir lingvistinės ypatybės, jie pagal įvairius kriterijus yra klasifikuojami į žanrus. Teisinių tekstų žanrų analizė padeda geriau suprasti, kaip yra konstruojamas teisinis diskursas bei atskiri teisiniai tekstai. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti teisinių tekstų žanrus, daugiausiai dėmesio skiriant teisinių tekstų ypatumų bei teisinių tekstų klasifikavimo į žanrus kriterijų aptarimui lt_LT
dc.description.abstract Dyskurs prawny jest jednym z bardziej złożonych typów dyskursu. jest on realizowany przez teksty prawne sformułowane w języku prawa. Teksty prawne są tekstami specjalistycznymi różniącymi się od innych tego typu tekstów swoimi inter i intra tekstowymi relacjami, są wśród nich teksty o specyficznych strukturalnych, funkcjonalnych i lingwistycznych cechach, które mozna sklasyfikować ze względu na różne kryteria. Olbrzymia różnorodność tekstów prawnych odzwierciedla różnorodność dziedziny jaką jest prawo. Mając na uwadze powyższe relacje pomiędzy tekstem prawnycm a samamym prawem, mozna stwierdzić, że analiza gatunków tekstów prawnych przyczynia się do rozwoju prawnego dyskursu w ujęciu całościowym i do zrozummienia istoty tekstu prawnego w ujęciu szczególnym. Niniejszy artykuł ma na celu opis i ocenę cech charakterystycznych istniejących klasyfikacji tekstów prawnych. pl_PL
dc.language.iso en en_US
dc.relation.ispartof Comparative legilinguistics, 2016, vol. 28, p. 89-117 en_US
dc.rights Sutarties data 2017-03-24, nr. B000227, laisvai prieinamas internete lt_LT
dc.subject Teisinis diskursas lt_LT
dc.subject Teisinė kalba lt_LT
dc.subject Teisiniai tekstai lt_LT
dc.subject Žanrai lt_LT
dc.subject Ypatumai lt_LT
dc.subject Klasifikacija lt_LT
dc.subject Legal discourse en_US
dc.subject Legal language en_US
dc.subject Legal texts en_US
dc.subject Genres en_US
dc.subject Specific features en_US
dc.subject Classification en_US
dc.subject Dyskurs prawny pl_PL
dc.subject Język prawa pl_PL
dc.subject Język prawny pl_PL
dc.subject Cechy pl_PL
dc.subject Klasyfikacja pl_PL
dc.title Legal discourse reconsidered: genres of legal texts en_US
dc.title.alternative Ewaluacja dyskursu prawnego: gatunki tekstów prawnych pl_PL
dc.title.alternative Dar kartą apie teisinį diskursą: teisinių tekstų žanrai lt_LT
dc.type Straipsnis / Article
dc.subject.udc 8 Filologija / Philology


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika