Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

The linguistic landscape of tourism: multilingual signs in Lithuanian and Polish resorts

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor.author Ruzaitė, Jūratė
dc.date.accessioned 2017-09-07T05:59:18Z
dc.date.available 2017-09-07T05:59:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 2228-1339
dc.identifier.uri https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.11
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/1/35201
dc.description.abstract The present study provides a snapshot of Polish and Lithuanian linguistic landscapes (LLs) in several resort cities situated in the border areas of the two countries. The data consists of 515 digital pictures of multilingual signs collected in the central and thus the most touristic parts of the cities. The main objectives in this research are to identify the authorship of multilingual signs, determine the types of establishments that employ multilingual signage, and analyse which languages coexist in popular tourist destinations. The interpretation of the results is grounded on the interrelation between multilingual signage, tourism as an important economic factor, and official language policies. The findings show that at least some major tendencies in language displays in LL do relate to tourist exchange and tourists’ needs. However, some trends (e.g. absence of Russian in Polish LLs) need to be analysed with regard to symbolic, economic, and ideological values attached to non-titular languages. en_US
dc.description.abstract Artikkel käsitleb Poola ja Leedu piirialal paiknevate kuurortlinnade keelemaastikku. Artikli keeleainestikuks on 515 linnakeskustest ja seega turistidele enim huvi pakkuvatest linnaosadest kogutud mitme keelset silti. Uurimuse põhieesmärk on selgitada välja, kes on avalike siltide autorid ja mis asutused (ettevõtted, institutsioonid) neid kasutavad, ning analüüsida, millised keeled populaarsetes turismisihtkohtades kõrvuti eksisteerivad. Tulemuste tõlgendamisel toetub autor mitmekeelsete avalike siltide, turismi kui olulise majandusteguri ning ametlike keelepoliitikate vahelistele seostele. Tulemused näitavad, et vähemalt mõned suundumused avalike siltide keelevalikutes on seotud turismi ja turistide vajadustega. Seevastu mõnede teiste trendide analüüsimisel (nt vene keele puudumine Poola keelemaas tikul) tuleb arvesse võtta muid mitteametlike keeltega seonduvaid sümboolseid, majanduslikke ja ideoloogilisi väärtusi. et_EE
dc.language.iso en en_US
dc.relation.ispartof Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, 2017, vol. 8, nr. 1, p. 197–220 et_EE
dc.rights Sutarties data 2017-03-24, nr. B000226, laisvai prieinamas internete lt_LT
dc.subject Kalbinis kraštovaizdis lt_LT
dc.subject Kurortiniai miestai lt_LT
dc.subject Daugiakalbystė lt_LT
dc.subject Sociolingvistika lt_LT
dc.subject Linguistic landscape en_US
dc.subject Multilingual signs en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Resorts en_US
dc.subject Border area en_US
dc.subject Keelemaastik et_EE
dc.subject Mitmekeelsed sildid et_EE
dc.subject Leedu keel et_EE
dc.subject Poola keel et_EE
dc.subject Turism et_EE
dc.subject Kuurordid et_EE
dc.subject Piiriala et_EE
dc.title The linguistic landscape of tourism: multilingual signs in Lithuanian and Polish resorts en_US
dc.title.alternative Turismi keelemaastik: mitmekeelsed sildid Leedu ja Poola kuurortides. et_EE
dc.type Straipsnis / Article
dc.subject.udc 8 Filologija / Philology


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika