Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas lt_LT
dc.contributor.advisor Kiaupa, Zigmuntas
dc.contributor.advisor Kamuntavičienė, Vaida
dc.contributor.author Pansevič, Violeta
dc.date.accessioned 2017-09-04T12:49:07Z
dc.date.available 2017-09-04T12:49:07Z
dc.date.issued 2017-08-29
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/1/35192
dc.description.abstract The object of this dissertation research is educational path of Vilnius city dwellers which covers home education with a mother or private teachers’ help, primary education at confessional schools near churches, education at gymnasiums of higher level, seminaries and colleges as well as education institutions of the highest level: academies, universities and others. When investigating studies of city dwellers at Vilnius Academy and foreign education institutions, the focus was placed on acquired academic degrees, their creative production and content of existing libraries. So far, researches confined to examination of education possibilities of male city dwellers, therefore, this research also aims to represent women education at home, monasteries, private boarding schools, to reveal their literacy level. en_US
dc.description.abstract Šio disertacinio tyrimo objektas yra Vilniaus miestiečių mokslinimosi kelias, apimantis mokymąsi namuose su motinos ar privačių mokytojų pagalba, pradinius mokslus prie bažnyčių veikusiose konfesinėse mokyklose, lavinimąsi aukštesnio lygio gimnazijose, seminarijose ir kolegijose bei aukščiausios pakopos mokymo įstaigose: akademijose, universitetuose ir kt. Tiriant miestiečių studijas Vilniaus akademijoje ir užsienio mokymo įstaigose kreipiamas dėmesys į pasiektus mokslo laipsnius, jų kūrybinę produkciją ir turėtų bibliotekų turinį. Iki šiol tyrinėtojai apsiribodavo miestiečių vyrų mokymosi galimybių aptarimu, todėl šiame tyrime siekiama atspindėti ir miestiečių moterų lavinimąsi namuose, vienuolynuose, privačiuose pensionuose, atskleisti jų raštingumo lygį. lt_LT
dc.format.extent 48 p.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Vytauto Didžiojo universitetas
dc.rights Sutarties data 2017-07-26, nr. 35192, neprieinamas iki 2022-06-20 lt_LT
dc.subject The Grand Duchy of Lithuania en_US
dc.subject Vilnius en_US
dc.subject City dwellers en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject Career en_US
dc.subject Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė lt_LT
dc.subject Vilnius lt_LT
dc.subject Miestiečiai lt_LT
dc.subject Išsimokslinimas lt_LT
dc.subject Karjera lt_LT
dc.subject.other Istorija / History
dc.title Education of Vilnius city dwellers in the 17th -18th c. en_US
dc.title.alternative Vilniaus miestiečių išsimokslinimas XVII‒XVIII a . lt_LT
dc.type Daktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika