Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

4-5 metų amžiaus vaikų kognityvinių vykdomųjų funkcijų sąsajos su elgesio ir emocijų sunkumais bei tėvų socioekonominiu statusu

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra lt_LT
dc.contributor.advisor Šinkariova, Liuda
dc.contributor.author Pščelovskaitė, Anželika
dc.date.accessioned 2017-06-08T11:55:18Z
dc.date.available 2017-06-08T11:55:18Z
dc.date.issued 2017-05-22
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/1/34691
dc.description.abstract Tyrimo tikslas – atskleisti kognityvinių vykdomųjų funkcijų sąsajas su elgesio ir emocinių sunkumais bei tėvų socioekonominiu statusu. Tyrime dalyvavo 81 4-5 metų amžiaus vaikai, iš jų 46 berniukai ir 35 mergaitės. Taipogi buvo apklausti 81 tų pačių vaikų tėvai. Atsako slopinimo gebėjimui tirti buvo naudota užduotis „Dimensinis kortelių rūšiavimas“, sukurtas pagal Diamond ir Kirham (2005) tyrimą. Psichinės veiklos perkėlimo gebėjimui tirti naudota užduotis „Navono figūra“, sukurta pagal A. Miyake ir bendraautorių (2000) bei Laurynos Rakickienės (2015) tyrimus, darbinės atminties gebėjimui tirti buvo naudota užduotis „Gyvūnai“ sukurta pagal A. Miyake ir bendraautorių (2000) bei L. Rakickienės (2015) tyrimus. Šios užduotys analogiškai pritaikytos, darbo autorės, ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tėvų socioekonominiam statusui įvertinti pateikti klausimai tėvams apie jų išsilavinimą ir gaunamas šeimos pajamas per mėnesį. Elgesio ir emocijų sunkumams nustatyti buvo naudotas 1,5 – 5 metų Vaiko elgesio aprašas (Child Behavior Checklist 1.5-5 years, CBCL/112⁄-5) sukurtas, Achenbach ir Rescorla (2000). Klausimyną išvertė į lietuvių kalbą ir moksliniuose tyrimuose aprobavo profesorė Rima Jusienė. Tyrimo rezultatai parodė, kad 4-5 metų amžiaus vaikai turintys elgesio ir emocijų sunkumų pasižymi prastesniais kognityvinių vykdomųjų funkcijų gebėjimais (p < 0,05). Nenustatyta jog, žemesnio socioekonominio statuso tėvų vaikams būdingi labiau išreikšti elgesio ir emocijų sunkumai (p > 0,05) bei žemesni kognityvinių vykdomųjų funkcijų gebėjimai (p > 0,05). Tyrimas parodė, kad labiau išreikštus vaiko elgesio sunkumus prognozuoja žemesnis vaiko motinos išsilavinimas (p < 0,05), prastenis atsako slopinimo gebėjimas (p < 0,05) ir prastesnis psichinės veiklos perkėlimo gebėjimas (p < 0,05). O labiau išreikštus vaiko emocijų sunkumus prognozuoja prastesnės kognityvinės vykdomosios funkcijos gebėjimai – atsako slopinimas (p < 0,05) ir darbinė atmintis (p < 0,05). lt_LT
dc.description.abstract The aim of the study was to shed light on relations between cognitive executive functions, emotional difficulties and parents‘ socioeconomic status. The subjects were 81 children, i. e. 46 boys and 35 girls, aged from 4 to 5 years, and also their parents took a part in the study. For the evaluation of response inhibition, the Diamond & Kirham‘s (2005) Dimensional Change Card Sort Task was used. For the examination of mental set shifting, the A. Miyake et. al‘s (2000) and L. Rakickienė‘s (2015) Navon figure Task was elaborated. For the working memory, the Animal Task developed by the same authors, was performed. In the current study, the aforementioned tasks were adapted to preschool children. Also, for the sake to evaluate parent‘s socioeconomic status, the question for the parents was created, contained questions about their formal education and income per month. Finally, to asses the behavioral and emotional difficulties, the Achenbach and Rescorla‘s (2000) Child Behavior Checklist 1.5-5 years, CBCL/112⁄-5 (Lithuanian version, translated and aprobated by professor Rima Jusienė) was used. The results showed that the cognitive executive functions were poorer of those 4-5 years-old children who demonstrated behavioral and emotional difficulties (p < 0,05). Also, the children being growing up by parents‘ of lower socioeconomic status, appeared to had more prominent behavioral and emotional difficulties (p < 0,05), as same as poorer cognitive executive functions (p < 0,05). The current study revealed that more prominent behavioral difficulties could be prognosed by the following: lower mother‘s education (p < 0,05), response inhibition (p < 0,05) and mental set shifting (p < 0,05). As well, more prominent emotional difficulties could be prognosed by two cognitive executive functions: response inhibition (p < 0,05) and working memory p < 0,05). en_US
dc.format.extent 74 p.
dc.language.iso lt en_US
dc.rights Sutarties data 2017-05- 19, nr. 34691, neprieinamas iki 2022-06-20 lt_LT
dc.subject Kognityvinės vykdomosios funkcijos lt_LT
dc.subject Elgesio ir emocijų sunkumai lt_LT
dc.subject Socioekonominis statusas lt_LT
dc.subject Executive cognitive functions en_US
dc.subject Behavioural and emotional difficulties en_US
dc.subject Socioeconomic status en_US
dc.subject.other Psichologija / Psychology
dc.title 4-5 metų amžiaus vaikų kognityvinių vykdomųjų funkcijų sąsajos su elgesio ir emocijų sunkumais bei tėvų socioekonominiu statusu lt_LT
dc.title.alternative The relations between cognitive executive functions, emotional difficulties and parents‘ socioeconomic status of 4-5 years old children en_US
dc.type Magistro darbas / Master thesis


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika