Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor.editor Augutis, Juozas (sudarytojas)
dc.contributor.editor Krikštolaitis, Ričardas (sudarytojas)
dc.contributor.editor Genys, Dainius (sudarytojas)
dc.contributor.editor Pečiulytė, Sigita (sudarytoja)
dc.contributor.editor Česnakas, Giedrius (sudarytojas)
dc.contributor.editor Martišauskas, Linas (sudarytojas)
dc.date.accessioned 2015-04-14T06:00:05Z
dc.date.available 2015-04-14T06:00:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2335-7037
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/1/34326
dc.description.abstract Leidiniu „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2012–2013“ pristatoma Lietuvos energetinio saugumo problematika, energetinio saugumo tyrimų metodai ir metodologija, kurią taikant nustatomas Lietuvos energetinio saugumo lygis. Tyrimas yra tarpdisciplininio pobūdžio: analizuojant energetinio saugumo problematiką jungiamos energetikos, ekonomikos, politikos, sociologijos mokslų kryptys. Apžvelgiama Lietuvos energetinio saugumo lygio dinamika bei palyginama su Latvijos ir Estijos energetinio saugumo lygių dinamika. Aptariami ir įvertinami svarbiausi procesai, veikiantys Lietuvos energetinį saugumą ir energetikos politiką. lt_LT
dc.description.abstract The publication “Lithuanian Energy Security. Annual Review 2012-2013” presents the problems of Lithuanian energy security, energy security research methods and methodology the application of which enables the determination of Lithuanian energy security level. The research is of interdisciplinary character – energy security problems integrate the aspects of energy, economics, politics and sociology. The dynamics of Lithuanian energy security level is covered and compared with the dynamics of Latvian and Estonian energy security levels. The most important processes influencing the Lithuanian energy security level and energy policy are analysed and assessed. en_US
dc.description.sponsorship Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. ATE-06/2012). lt_LT
dc.language.iso lt en_US
dc.publisher Vytauto Didžiojo universitetas lt_LT
dc.rights Sutarties data 2013-10-22, nr. A1226, laisvai prieinama internete lt_LT
dc.subject Lietuva lt_LT
dc.subject Lithuania en_US
dc.subject Latvija lt_LT
dc.subject Estija lt_LT
dc.subject Energetinis saugumas lt_LT
dc.subject Nafta lt_LT
dc.subject Dujos lt_LT
dc.subject Elektra lt_LT
dc.subject Latvia en_US
dc.subject Estonia en_US
dc.subject Energy security en_US
dc.subject Oil en_US
dc.subject Gas en_US
dc.subject Electricity en_US
dc.title Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 2012–2013 lt_LT
dc.title.alternative Lithuanian energy security: annual review 2012–2013 en_US
dc.type Knyga / Book
dc.subject.udc 53 Fizika / Physics


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika