Muzikos akademija / Music Academy

Nauji dokumentai

 • Polianskis, Andrius (2017-06-13)
  Darbe sprendžiama įsipareigojimo profesijai ir studentų įsitraukimo į studijas problema. Keliami šie Tyrimo klausimai: Kaip studentų įsitraukimas į studijas siejasi su įsipareigojimu profesijai? Kiek muzikos studentai yra ...
 • Gražulytė, Marija (2017-06-12)
  Problema. Dažnai pučiamųjų instrumentų mokytojai nutolsta nuo pedagoginio darbo pradžioje pasirinktos krypties ir apsunkina efektyvų mokinių lavinimą. Objektas. Pučiamųjų instrumentų pedagogų ugdymo individualizavimo ...
 • Šulgienė, Alina (2017-06-12)
  Šiame darbe siekiama išanalizuoti ir palyginti Johannes‘o Brahms‘o koncerto smuikui ir orkestrui Op. 77 D-dur interpretavimo stilistikos skirtumus. Tyrimo objektas – Johannes‘o Brahms‘o koncerto smuikui ir orkestrui Op. ...
 • Narvidaitė, Viktorija (2017-06-12)
  Šiandien dainininkui nebeužtenka turėti gerai išlavintą balsą, jis turi būti lankstus, bei įvairiapusiškas aktorius. Šiuolaikiniame operos pasaulyje universalumas yra būtina sėkmingos dainininko karjeros sąlyga. Tik savo ...
 • Jermakovaitė, Silvija (2017-06-12)
  Darbe sprendžiama problema - kritinių periodų neatpažinimas laiku lemia sėkmingos menininko karjeros pokyčius. Tyrimo klausimai. 1. Kokie stebimi menininko karjeros lūžiai, lemiantys karjeros kryptingumą? 2. Koks ...
 • Stonys, Arnoldas (2017-06-12)
  Karjeros sąvoką traktuojama skirtingai, tačiau galima apibendrinti, kad karjera priklauso tiek nuo paties žmogaus, tiek ir nuo socialinės aplinkos. Jauno asmens užduotis yra labai svarbi, jie turi pasirinkti būsimą karjerą ...
 • Pročkytė, Silvija (2017-06-12)
  Šiame darbe pristatoma choro, kaip kultūros objekto, vertinimo problematika XXI a. Lietuvoje. Chorinė kultūra – tai šimtmečių istoriją siekiantis menas. Toks kultūrinis reiškinys, kaip choras padėjo formuotis kultūrai mūsų ...
 • Tarvydas, Žilvinas Zigmantas (2017-06-12)
  Šiuo metu moksliniuose tyrimuose vis dažniau galima aptikti absoliučios klausos tematiką. Šiuo darbu siekiama sistemizuoti absoliučios klausos tyrimų tiriamųjų atrankos ir rezultatų vertinimo parametrus. Tyrimo problema ...
 • Petraitytė, Agnė (2017-06-12)
  Pianistų – koncertmeisterių praktikoje dažnai atliekamos operinės arijos, scenos ar instrumentiniai koncertai, kurie yra orkestrinės partitūros aranžuotės fortepijonui. Atlikimo principai akompanuojant orkestrinę partiją ...
 • Lebrikaitė, Sandra (2017-06-12)
  Šiandieniniame operos teatre visiškai įprasta matyti dainuojančius vyrus ir moteris. Tačiau toks vaizdas nėra labai senas reiškinys. Tik nuo XX a. moterys tapo lygiateisėmis su vyrais. Šiame magistro darbe istoriškai ...
 • Laurinaitienė, Ingrida (2017-06-12)
  Profesionalaus muzikos atlikėjo gyvenimo kokybės ir karjeros ryšys Problema. Profesionalaus muzikos atlikėjo gyvenimo kokybės sampratos ir karjeros galimybių ryšys. Objektas. Profesionalaus muzikos atlikėjo gyvenimo ...
 • Domarkaitė, Donata (2017-06-12)
  Problema. Akompaniatoriaus kaip kūrybos partnerio vertinimo stoka. Objektas. Akompaniatoriaus kaip kūrybos partnerio vaidmens tęstinumas (išpildymas, įgyvendinimas). Tikslas. Pagrįsti ir atskleisti akompaniatorius kaip ...
 • Žemonis, Jonas (2017-06-12)
  Scenos baimė arba sceninis nerimas yra viena svarbiausių psichologinių problemų akademinės muzikos atlikėjo profesinėje veikloje. Su scenos baimės sukeliamais atlikimo trikdžiais viešo pasirodymo metu susiduria ne tik ...
 • Veverskytė, Sandra (2017-06-09)
  Įvaizdis - labai svarbus veiksnys, lemiantis visuomenės požiūrį į konkretų žmogų. Pažymima, kad atlikėjui įvaizdis ypač svarbus, nes jo dėka jis save reprezentuoja, parodo klausytojui savo išskirtinumą. Jo dėka scenos ...
 • Aleksandravičiūtė, Klaudija (2017-06-09)
  Choras – dainininkų kolektyvas, kurio nariai bendrystės dėka kartu patiria muzikavimo malonumą. Kalbant apie chorą, neatsiejamu pasiektų rezultatų objektu tampa jo meno vadovas, dirigentas. Visgi, dažnai yra pamirštami ...
 • Čirkova, Ana (2017-06-09)
  Dmitrijus Šostakovičius – rusų kompozitorius, pianistas, menotyros daktaras, pedagogas, profesorius. D. Šostakovičius laikomas vienu iš ryškiausių XX amžiaus kompozitorių. Meistriškas komponavimo technikos lygis, gebėjimas ...
 • Katinas, Lukas (2017-06-07)
  Šiame darbe siekiama ištirti, kokie yra atlikimo meno studentų muzikinio pasirodymo nerimo veiksniai. Tyrimo objektas – atlikimo meno studentų muzikinio pasirodymo nerimą formuojantys veiksniai. Tyrimo tikslas – atskleisti ...
 • Beinarytė – Kisieliauskienė, Marija (2017-06-07)
  Zitos Bružaitės kūryba yra nevienareikšmė. Galima susidaryti nuomonę, kad kompozitorė tendencingai keistų kūrybos stilių, kūryboje išsireikšdama filosofiniais pamąstymais, tai šmaikštaudama tarsi viduriniųjų amžių klajojantis ...
 • Bučienė, Akvilė (2017-06-01)
  Tyrimo tikslas - apibūdinti atlikėjo triumfo jausmą, kaip individualią karjeros ir išgyvenimų raišką. Tyrimo uždaviniai: - Atskleisti atlikėjo karjeros specifiškumą. - Aptarti triumfo jausmą, kaip atlikėjo tikslingo darbo ...