Informatikos fakultetas / Faculty of Informatics

Nauji dokumentai

 • Ciganaitė, Greta (2017-05-22)
  Magistro baigiamojo darbo tikslas yra išsiaiškinti ar tiesinių ir netiesinių prognozavimo modelių kombinavimo technika gali pagerinti atskirų modelių tikslumą. Eksperimentams pasirinktą duomenų rinkinį sudaro dviejų metų ...
 • Visockaitė, Evelina (2017-05-22)
  Radioterapijos procedūros metu radiacijos doze pataikyti tiesiai į auglį, nepažeidžiant aplinkinio sveiko audinio, yra sudėtinga dėl kvėpavimo sukelto judejimo. Siekiant pagerinti gydymo efektyvumą, ieškoma neinvazinių ...
 • Stakelytė, Gintarė (2017-05-22)
  Darbe pateikiamas dujotiekių tinklo tikimybinio modelio tyrimas globalios jautrumo analizės metodais. Analizei naudoti imties bei dispersijos išskaidymo metodai, skirti nagrinėti modelius su nepriklausomais įvesties ...
 • Micikevičiūtė, Agnė (2017-05-22)
  Diplominio darbo tikslas – išanalizuoti įmones X veiklos duomenis, atlikti šių duomenų statistinę analizę, pritaikyti regresinius modelius ir panelinių duomenų modelius, išnagrinėti pardavimų laiko eilutes ir sudaryti ...
 • Anfalovas, Ignas (2017-05-22)
  Šiame magistro darbe tyrinėjami skirtingi klasikinio N-kūnų uždavinio atvejai. Magistrinis darbas – trijų tiriamųjų darbų junginys. Pirmajame tiriamajame darbe buvo tyrinėtas dviejų dangaus kūnų uždavinys, magistriniame ...
 • Palubinskaitė, Erika (2017-05-22)
  Diplominio darbo tikslas – ištirti praleistų reikšmių duomenyse užpildymo metodus, įvertinti tiesinės regresijos parametrus ir juos palyginti su pradinių duomenų tiesinės regresijos įverčiais. Darbe naudojamas duomenų ...
 • Kazlauskaitė, Brigita (2017-05-22)
  Dzeta funkcijų funkcinio nepriklausomumo problema yra viena iš dar XX amžiaus 23 uždavinių, kuriuos 1900 m. pranešime tarptautiniame matematikų kongrese Paryžiuje iškėlė D. Hilbertas. Nuo to laiko buvo gauta eilė rezultatų ...
 • Rafanavičiūtė, Dovilė (2017-05-19)
  Šiame darbe nagrinėjamas tinklinių sistemų pažeidžiamumas, pagrįstas svarbiausių tinklinių sistemų elementų, atsižvelgiant į sistemos nominalaus jungtinumo eilę, t.y. sakoma, jog sistemos normalus funkcionavimas yra ...
 • Stanikūnas, Daumantas (2017-05-22)
  Nuolatinis tobulėjimas kompiuterių ir informacinese technologijose leidžia apdoroti vis didesnį duomenų kiekį, taip praplečiamos tyrimų galimybės, įskaitant ir stilometrinius tyrimus. Atliekant stilometrinę analizę visada ...
 • Švagždytė, Justina (2017-05-23)
  Šiais laikais elektros tiekimas yra svarbus kiekvienoje srityje. Net patys paprasčiausi daiktai (pvz. telefonas, TV ir kt.), nekalbant jau apie apie tokius objektus kaip ligoninės, gamyklos ir kt., yra priklausomi nuo ...
 • Bagdonas, Karolis (2017-05-23)
  Parduodant arba perkant automobili ne visada lengva gerai parinkti kainą ar įvertinti jos pagrįstumą, todėl kainų prognozavimui naudojami kainų prognozavimo modeliai. Automobilių kainų prognozavimo tematika yra atlikta ...
 • Šmigelskas, Marius (2017-05-23)
  Šiuo metu rinkoje egzistuoja nemažai kelio planavimo algoritmais veikiančios įrangos, tačiau dauguma jos pasižymi aukštais įkainiais arba ribota įrangos plėtimo galimybe. Užduoties tikslas - apžvelgti kelio planavimo ir ...
 • Azimli, Zaka (2017-05-23)
  The aim of the thesis is to provide a comprehensive overview of Enterprise Resource Planning (ERP) systems and to offer guidelines to small and medium enterprises (SMEs) on duration and cost of implementation of ERP systems. ...
 • Radlinskaitė, Evelina (2017-05-23)
  Šiuo metu stebima, emocijomis valdomų smegenų - kompiuterio sąsajų BCI plėtra. Tokio tipo sąsajose yra realizuotas atributų ar objektų valdymas, tačiau jos nėra pritaikytos interaktyvių aplinkų ir pačios sistemos keitimui ...
 • Mickevičius, Tautvydas (2017-05-23)
  Darbas skirtas IPTV paslaugos teikėjams norintiems įvertinti tinklo srautus, kurių reikia arba reikės kokybiškam šios paslaugos teikimui. Išankstinis tinklo srauto planavimas neabejotinai galėtų prisidėti prie kokybiškesnės ...
 • Šlikaitė, Arūnė (2017-05-23)
  Vis tobulėjant šiuolaikinėms technologijoms ir spartėjant interneto ryšiui, atsiranda ir didesnis poreikis juo naudotis, naršyti po norimus tinklalapius, užpildyti dokumentus ar apmokėti sąskaitas. Naršant po internetinius ...
 • Marcinkus, Lukas (2017-05-23)
  BIM - tai revoliucinis pastato ar infrastruktūros objekto skaitmeninio projektavimo procesas, atnešantis nemažai naudos projektavimo įmonėms, revoliucinis sprendimas tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Šis sprendimas skatina ...
 • Nickus, Lukas (2017-05-23)
  Šiame magistriniame darbe buvo pasiūlytas interaktyvios dinaminės žaidimo aplinkos generavimo metodas, naudojant garsinius signalus. Buvo tobulinamas ritmą aptinkantis algoritmas, sukurtas programinis kodas, vartotojui ...
 • Bumbulis, Linas (2017-05-23)
  Garsynas yra svarbi kompiuterinės garso atpažinimo programos dalis ir yra reikalinga tam, kad būtų atpažįstama žmogaus šneka. Dažnai garsynas tampa neoptimalus, kadangi į jį patenka duomenys, surinkti iš panašius balso ...
 • Andriūnaitis, Jonas (2016-05-23)
  Robotui atsidūrus nežinomoje aplinkoje kur turima mažai arba jokios informacijos apie aplinką gali būti sunku planuoti tolimesnius judėjimo kontrolės veiksmus. Taikant tikslius atstumą matuojančius jutiklius robotui sudaryti ...