Ieškoti 2017 m. pagal pavadinimą

Rūšiuoti pagal: Rikiuoti: Rezultatai:

 • Rudžianskaitė, Ieva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-06-05)
  Disertacijoje nagrinėjamas apofatinio diskurso skilimas. Apofatinio diskurso problematika atskleidžiama, išryškinant Jacques’o Derrida dekonstrukcijos sąsajas su negatyviąja teologija, kaip apofatiniu kalbėjimu apie tai ...
 • Rudžianskaitė, Ieva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-06-05)
  The dissertation deals with the division of apophatic discourse. The problem of the apophatic discourse and its functioning is highlighted, showing the relationship between the Jacques Derrida’s deconstruction and negative ...
 • Petrulionytė, Justina (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-14)
  The dissertation analyses city in Lithuanian literature. The strategies of representing Kaunas city in seven novels by contemporary authors urbanites are chosen for the case study: Tūla (1993) and Everyday to the War (2002) ...
 • Pansevič, Violeta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-08-29)
  The object of this dissertation research is educational path of Vilnius city dwellers which covers home education with a mother or private teachers’ help, primary education at confessional schools near churches, education ...
 • Nefas, Mindaugas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-28)
  The dissertation addresses the expression of ideology of the paramilitary organisation –the Lithuanian Riflemen’s Union – in the Lithuanian society in the period 1919–1940. With reference to historiography and the sources, ...
 • Valančė, Danguolė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-22)
  The aim of the present research is to determine the functions of focus particles in written Lithuanian on the basis of the analysis of contemporary usage and their role in a sentence or a text structure. Several research ...
 • Vaitonytė, Gintarė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-29)
  Disertacijoje pirmą kartą, remiantis Parlando literatūriniu palikimu, straipsniais ir laiškais, atskleidžiami modernisto, nekanoninio Suomijos švedų rašytojo įprasminti Kauno ir Helsinkio tekstai. Disertacijoje siekiama ...
 • Daukšaitė, Aurelija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-26)
  The aim of the dissertation is to analyse representation of traumatic experience related to historical events of World War Two, the Holocaust, deportations after World War Two, and 9/11 in six selected 21st century novels ...
 • Daukšaitė, Aurelija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-26)
  Disertacijos tikslas ― išanalizuoti trauminės patirties, susijusios su istoriniais įvykiais, tokiais kaip Antrasis pasaulinis karas, Holokaustas, tremtis po Antrojo pasaulinio karo ir Rugsėjo 11-oji, vaizdavimą šešiuose ...
 • Nefas, Mindaugas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-28)
  Disertacijoje yra nagrinėjama paramilitarinės organizacijos – Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919–1940 m. Remiantis istoriografija ir iki šiol tik epizodiškai nagrinėtais šaltiniais ...
 • Balkus, Mindaugas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-11-24)
  The dissertation analyses the lithuanization of the society and public sphere in Kaunas city in 1918-1940. The term lithuanization in this work refers to: 1) the dissemination of the Lithuanian language in the public sphere; ...
 • Petrulionytė, Justina (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-14)
  Disertacija tyrinėja miestą lietuvių literatūroje. Atvejo studijai pasirinktos Kauno miesto reprezentavimo strategijos septyniuose šiuolaikinių rašytojų miestiečių romanuose: Aleksandros Fominos Mes vakar buvom saloje ...
 • Andrijauskaitė, Ugnė-Marija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-11-28)
  Šioje disertacijoje naudojantis senosios ir naujosios darbo istorijos tyrimų prieigomis bei metodais, pasitelkus naują tyrimo objekto sampratą ir suformulavus iki šiol Lietuvos istoriografijoje nekeltas problemas, buvo ...
 • Vasilionytė-Stašaitienė, Justė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-30)
  Remiantis autorės atliktais lauko tyrimų duomenimis tiriama mokyklos bendruomenė ir ją konsoliduojančios tradicijos XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje. Disertacijoje aptariami mokyklos bendruomenės solidarumo konstravimo ...
 • Šilingaitė, Sigita (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-08)
  Didelę įtaką šiandien vyraujančiai estetikos sampratai padarė XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje suklestėjęs psichologijos mokslas, tyrinėjęs svarbiausius gyvenimo klausimus ir visą dėmesį sutelkęs į estetinės patirties ...
 • Valančė, Danguolė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-22)
  Disertacijoje aprašomas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti pabrėžiamųjų dalelyčių funkcijas rašytinėje lietuvių kalboje, jų vaidmenį sakinio ar teksto struktūroje, remiantis jų vartosenos analize. Pabrėžiamųjų dalelyčių ...
 • Šilingaitė, Sigita (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-08)
  A great influence on the current conception of aesthetics was made by the science of psychology which peaked at the end of the 20th c. – the first part of the 20th c. and emphasised the personality of the participant of ...
 • Vasilionytė-Stašaitienė, Justė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-30)
  According to the data of field research conducted by the author the school community and traditions that consolidate it at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century are being investigated. The thesis ...
 • Andrijauskaitė, Ugnė-Marija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-11-28)
  This dissertation uses the approach and research methods of old and new labour history and a new concept of the subject to investigate the problems which were not addressed in Lithuanian historiography before. In this ...
 • Pansevič, Violeta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-08-29)
  Šio disertacinio tyrimo objektas yra Vilniaus miestiečių mokslinimosi kelias, apimantis mokymąsi namuose su motinos ar privačių mokytojų pagalba, pradinius mokslus prie bažnyčių veikusiose konfesinėse mokyklose, lavinimąsi ...

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra