OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2006, nr. 2