Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

ES struktūrinė parama verslo plėtrai – regioninės politikos instrumentas

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor.author Karbonskytė, Kristina
dc.date.accessioned 2016-10-21T10:59:02Z
dc.date.available 2016-10-21T10:59:02Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.issn 1822-9212
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/1/32312
dc.description.abstract Per daugelį Europos integracijos ir plėtros metų Europos Sąjunga išsivystė į heterogonišką valstybių grupę, kurioms būdingi dideli regioniniai skirtumai. Išryškėję regionų ekonominio išsivystymo skirtumai tiek pačiose valstybėse narėse, tiek tarp valstybių narių, integracijos laimėjimų pasiskirstymo netolygumas bei gilesnės integracijos siekis paskatino imtis centralizuotų priemonių regioniniams skirtumams šalinti. Europos Sąjungoje, siekiant ekonominės ir socialinės regionų sanglaudos, naudojamas regioninės politikos finansinis instrumentas yra struktūrinė parama. lt_LT
dc.description.abstract Over the years, the various enlargements have transformed the EU into a more and more heterogeneous group of countries with significant economic imbalances. The financial instrument of the EU regional policy – structural support is used to seek for the economic and social cohesion of regions. It is characteristic for small and medium sized enterprises to act at regional, not national or international, level. The aim of this article is to analyse one kind of structural support, – that is support for business development. The object of the article is the priorities of 1 objective and 2 objective regional development programs of 15 Member states for the programming period of 2000-2006 and Lithuanian Single programming document. The review of the results of structural support for business development during the programming period of 1994-1999 enables to analyse the opportunities for business enterprises to get structural support and to evaluate the impact of structural support for business on region’s development. en_US
dc.language.iso lt en_US
dc.relation.ispartof Jaunųjų politologų almanachas, 2004, [T.] 1, p. 121-138 lt_LT
dc.rights Sutarties data 2009-12-28, nr. A923, laisvai prieinamas internete lt_LT
dc.subject ES lt_LT
dc.subject Struktūrinė parama lt_LT
dc.subject Verslas lt_LT
dc.subject Regioninė politika lt_LT
dc.subject EU en_US
dc.subject Structural support en_US
dc.subject Business en_US
dc.subject Regional policy en_US
dc.title ES struktūrinė parama verslo plėtrai – regioninės politikos instrumentas lt_LT
dc.title.alternative EU structural support for business development – the instrument of regional policy en_US
dc.type Straipsnis / Article
dc.subject.udc 32 Politika / Politics


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika