Jaunųjų politologų almanachas 2006, [t.] 2

 • Venckus, Antanas (2006)
  Straipsnyje nagrinėjami dar plačiai neišplėtoti XXa. Tarptautinių krizių kilmės ir raidos analizės aspektai, akcentuojant šių procesų dinamiką lemiančius faktorius, lyginant juos laiko ir teritorijos (regionų – saugumo ...
 • Karpavičiūtė, Ieva (2006)
  Straipsnyje analizuojant Pietų Azijos regioninę saugumo dinamiką, taikomos Regioninių saugumo kompleksų, saugumizacijos, naujojo regionalizmo teorijos bei saugumo bendrijos teorinės prielaidos. Pagrindžiama, jog jas derinant ...
 • Tijūnaitytė, Roberta (2006)
  Klimato kaitos politika, kurios ašimi tapo Kioto protokolas, yra viena iš svarbiausių transatlantinių ginčų priežasčių. 1997 metais pasirašius Kioto protokolą, iškilo daugybė problemų dėl jo įgyvendinimo; nesutariama dėl ...
 • Kiveris, Almantas (2006)
  Straipsnio tema yra viena iš klasikinių politologinių temų. Politinių partijų analizei Lietuvos politologinėje literatūroje yra skirta nemažai tekstų, tačiau politinių partijų analizė yra visada aktuali. Straipsnyje ...
 • Wasilewska, Wioleta (2006)
  Šiame straipsnyje nagrinėjama Lietuvos krikščioniškųjų partijų raida po nepriklausomybės atkūrimo. Pagal atliktą interviu su Seimo nariais, Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininku ir politikos mokslų dėstytojais ...
 • Paunksnis, Šarūnas (2006)
  Šiame straipsnyje nagrinėjama islamo fundamentalizmo teorija, sąlygos, padėjusios atsirasti šiai ideologijai. Kalbama apie teorinį islamo fundamentalizmo diskursą, apie islamiškų visuomenių ypatybes, kurios atvėrė kelią ...
 • Vanagaitė, Rosita (2006)
  Europos Sąjungos integracijos kontekste šiuolaikinėje Vakarų Europoje, kur turėtų vyrauti sutarimas ir darna bei bendri idealai, jau nuo devinto dešimtmečio pastebimas priešingas efektas. Tai ksenofobijos ir etninio ...
 • Filipova, Ina (2006)
  Straipsnyje analizuojama XX a. II pusės Vidurio Europos tragedija. Tai kitoks, literatūroje atsispindėjęs, politinis diskursas, išdavęs pasauliui sovietinių lyderių veiksmus, nukreiptus prieš pajungtų šalių politinę valdžią ...
 • Venckus, Antanas (2006)
  Neprieštarautų įvairių akademinių sričių atstovai, kad Lietuvos knygų leidyklos niekada nelepino šios visuomenės dalies išleistais šiuolaikinių socialinių ar humanitarinių mokslų veikalais. Visgi tenka pripažinti, kad 2005 ...
 • Karpavičiūtė, Ieva (2006)
  Vienas dažniausiai cituojamų globalizacijos optimistų, hiperglobalistų - New York Times užsienio reikalų skilties apžvalgininkas Thomas L. Friedman, stengiasi savitai pažvelgti į globalizacijos procesus, išskirti pagrindines ...
 • Butėnaitė, Ieva (2006)
  Simuliaciją organizavo Atlanto sutarties bendrija (ATA), NATO, Landeszentrale fur politishe Bildung Baden-Wurttemberg. Tiesiogiai su dalyviais dirbo ir visą simuliaciją ruošė prof. dr. Peter Schmidt, Peter I. Trummer. ...