Jaunųjų politologų almanachas

 

  ISSN 1822-9212

Žurnalą sudaro jaunų politologų, baigusių specializuotas politologijos bakalauro studijas Vytauto Didžiojo universitete ir sėkmingai tęsiančių magistrantūos bei doktorantūros studijas VDU, kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose, darbai. Nuo 2008 [t.] 3 leidžiamas kaip „Politikos mokslų almanachas“ (internetinis ISSN 2335-7185).

Rinkiniai

Nauji dokumentai

 • Budrytė, Rimantė (2004)
  Šiame straipsnyje nagrinėjama unipoliarinė tarptautinė siste- ma, vieninteliu sistemos poliumi pripažįstant Jungtines Amerikos Valstijas. Bandoma nustatyti šiuolaikinės unipoliarinės sistemos pobūdį, remiantis įvairiomis ...
 • Karpavičiūtė, Ieva (2004)
  Straipsnyje analizuojamos teorinės saugumo studijų išplėtimo ir gilinimo bei naujųjų – transnacionalinių – saugumo grėsmių išskyrimo prielaidos. Išskiriamos teorinės prieigos, metusios iššūkį realizmui ir suformavusios ...
 • Venckus, Antanas (2004)
  Straipsnyje siekiama pagrįsti ir paaiškinti vieną iš galimų regioninių konfliktų sisteminio formavimosi modelių, atskleidžiantį svarbiausius šio proceso aspektus. Visa tai pateikiama apž velgiant svarbiausius konfliktų ...
 • Žukauskaitė, Ramunė (2004)
  Straipsnyje apibrėžiama Jungtinių Amerikos Valstijų ir Prancūzijos vieta ir vaidmuo tarptautinėje sistemoje, analizuojama jų veikla Jungtinių Tautų organizacijoje, siekiant įvertinti, kokį vaidmenį Jungtinės ...
 • Bartkutė, Justina (2004)
  Vienašališko JAV sprendimo pradėti Irako karą prieštaravimas tarptautinės teisės principams yra susijęs su Jungtinių Tautų įsijungimu į šalies atstatymo procesus. Remiantis okupacinių valstybių įsipareigojimus reglamentuojančiomis ...
 • Kudūkis, Aurimas (2004)
  Suomijos, kaip Pabaltijo šalių, istorija yra glaudžiai susijusi su Rusija. Šaltojo karo metais turbūt Suomija buvo vienintelė demokratinė Europos valstybė, turinti tokią ilgą sieną su tuometine Sovietų Sąjunga. Nenuostabu, ...
 • Sirtautaitė, Neringa (2004)
  Pasaulio prekybos organizacija (PPO) yra viena didžiausių ir svarbiausių tarptautinę prekybą prižiūrinčių organizacijų. Prisijungimas prie šios organizacijos yra pagrindinė priemonė valstybėms integruotis į tarptautinę ...
 • Karbonskytė, Kristina (2004)
  Per daugelį Europos integracijos ir plėtros metų Europos Sąjunga išsivystė į heterogonišką valstybių grupę, kurioms būdingi dideli regioniniai skirtumai. Išryškėję regionų ekonominio išsivystymo skirtumai tiek pačiose ...
 • Lingė, Giedrius (2004)
  Šis darbas pratęsia naujų demokratijų santykio su buvusiu nedemokratiniu režimu tyrimą, atliktą autoriaus bakalauriniame darbe, aktualizuodamas jį demokratiją atkūrusios Vidurio ir Rytų Europos situacijai. Pasinaudojant ...
 • Kuliešius, Saulius (2004)
  Straipsnis parašytas remiantis 2003 m. autoriaus gintu bakalauriniu darbu. Šiame straipsnyje siekiama analizuoti nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų ypatumus, daugiausiai dėmesio skiriama žmogaus teisių nevyriausybinių ...
 • Dūda, Gediminas (2004)
  Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas sulaukė ypatingo dėmesio Baltijos jūros regione. Diplomatiniai valstybių, esančių šiame regione, santykiai buvo užmegzti dar 1990m. Per daugiau nei dešimtmetį trunkantį Baltijos ...
 • Paunksnis, Šarūnas (2004)
  Vidurio Rytų konflikto sprendimo paieškoms Tarptautinės tarpininkavimo ir konfliktų sprendimo institutas (The Institute for International Mediation and Conflict Resolution), Džordžo Vašingtono Universiteto Elioto tarptautinių ...
 • Žukauskaitė, Ramunė (2004)
  Studijos užsienyje – dar prieš keletą metų buvusios sunkiai išpildoma svajone – šiandien yra lengviau pasiekiamos daugeliui. Kasmet pagal ERASMUS/SOCRATES mainų programas į užsienį išvažiuoja vis daugiau studentų. Šios ...
 • Venckus, Antanas (2006)
  Straipsnyje nagrinėjami dar plačiai neišplėtoti XXa. Tarptautinių krizių kilmės ir raidos analizės aspektai, akcentuojant šių procesų dinamiką lemiančius faktorius, lyginant juos laiko ir teritorijos (regionų – saugumo ...
 • Karpavičiūtė, Ieva (2006)
  Straipsnyje analizuojant Pietų Azijos regioninę saugumo dinamiką, taikomos Regioninių saugumo kompleksų, saugumizacijos, naujojo regionalizmo teorijos bei saugumo bendrijos teorinės prielaidos. Pagrindžiama, jog jas derinant ...
 • Tijūnaitytė, Roberta (2006)
  Klimato kaitos politika, kurios ašimi tapo Kioto protokolas, yra viena iš svarbiausių transatlantinių ginčų priežasčių. 1997 metais pasirašius Kioto protokolą, iškilo daugybė problemų dėl jo įgyvendinimo; nesutariama dėl ...
 • Kiveris, Almantas (2006)
  Straipsnio tema yra viena iš klasikinių politologinių temų. Politinių partijų analizei Lietuvos politologinėje literatūroje yra skirta nemažai tekstų, tačiau politinių partijų analizė yra visada aktuali. Straipsnyje ...
 • Wasilewska, Wioleta (2006)
  Šiame straipsnyje nagrinėjama Lietuvos krikščioniškųjų partijų raida po nepriklausomybės atkūrimo. Pagal atliktą interviu su Seimo nariais, Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininku ir politikos mokslų dėstytojais ...
 • Paunksnis, Šarūnas (2006)
  Šiame straipsnyje nagrinėjama islamo fundamentalizmo teorija, sąlygos, padėjusios atsirasti šiai ideologijai. Kalbama apie teorinį islamo fundamentalizmo diskursą, apie islamiškų visuomenių ypatybes, kurios atvėrė kelią ...
 • Vanagaitė, Rosita (2006)
  Europos Sąjungos integracijos kontekste šiuolaikinėje Vakarų Europoje, kur turėtų vyrauti sutarimas ir darna bei bendri idealai, jau nuo devinto dešimtmečio pastebimas priešingas efektas. Tai ksenofobijos ir etninio ...

Daugiau