International Journal of Area Studies / Regioninės studijos

 

    ISSN 2345-0223

International Journal of Area Studies (IJAS) yra tarptautinis, atvirai prieinamas, mokslinis, recenzuojamas žurnalas, skirtas regioninėms studijoms iš humanitarinių ir socialinių mokslų perspektyvos. Tai – pusmetinis žurnalas, leidžiamas kasmet kovo ir spalio mėnesiais. Vienas jo numeris per metus yra skirtas konkrečiam regionui (Artimiesiems Rytams, Pietų Azijai, Rytų Azijai, Užsacharo Afrikai ir Šiaurės Europai), o kitas formuojamas trans-regioniniu principu. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

Rinkiniai

Nauji dokumentai

Daugiau