Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai

 

    ISSN 2345-0215
    http://dx.doi.org/10.7220/2345-0215

Recenzuojamame leidinyje „Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni" yra skelbiami VDU Kauno botanikos sodo bei kitų Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų mokslininkų, doktorantų ir botanikos sodo darbuotojų originalūs moksliniai straipsniai, atspindintys jų tyrimų rezultatus biomedicinos (biologija 01B, ekologija ir aplinkotyra 03B, agronomija 06B, botanika 04B, zoologija 05B, miškotyra 14B) mokslo srityje. Skelbiamos vadovėlių, monografijų ir kitų knygų recenzijos, apžvalginiai straipsniai. Visus mokslinius straipsnius, įteiktus spausdinti, recenzuoja ne mažiau kaip du anoniminiai recenzentai.

Rinkiniai

Nauji dokumentai

Daugiau