Darbai ir dienos / Deeds and Days 2011, nr. 56

 

Leidybą rėmė Europos socialinis fondas / Publication sponsored by European Social Fund

  1. Viršelis / Cover
  2. Informacija apie Darbai ir dienos / Information about Deeds and Days 2011, nr. 56