Kauno istorijos metraštis 2009, nr. 10

 • Kiaupa, Zigmantas (2009)
  Kauno miestiečių bendruomenė atsirado XV a. pradžioje, kai rimstant karams su kryžiuočiais ryškėjo prekybos Nemunu galimybės. Tuoj pat užsimezgė prekybos ryšiai su Gdansku ir kitais prūsų miestais, jie vis stiprėjo. Nemuno ...
 • Čirūnaitė, Jūratė (2009)
  Šiame straipsnyje yra tiriamas 1690 m. LDK padūmės mokesčių surašymo dokumente užrašytų Kauno pavieto bajorų giminėms priklausančių asmenų įvardijimas. 1.Dauguma vyrų (99,4 %) užrašyti su vardais. Vardas įvardijime būna ...
 • Morkūnaitė-Lazauskienė, Aistė (2009)
  Kaunui tapus laikinąja sostine, politinio ir visuomeninio gyvenimo centru, čia persikėlė centrinės valdžios įstaigos, susikoncentravo besikurianti administracija, kariuomenės daliniai. Valstybės kūrimo darbai vyko labai ...
 • Gruzdienė, Estela (2009)
  Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, vyriausybė rūpinosi visokeriopos pagalbos ir paramos Lietuvai bei jos pripažinimo organizavimu. JAV gyvenantys lietuviai taip pat įsijungė į paramos Lietuvai paieškas. 1918 m. lapkričio ...
 • Puidokienė, Inga (2009)
  Kauno vokiečių bendruomenė turi ilgą savo istorijos kelią. Kadaise ji buvo viena didžiausių Kauno bendruomenių, šiandien jos nariai skaičiuojami tik dešimtimis. Nykdama bendruomenė palieka užmarščiai savo istoriją, kuri ...
 • Ivanovas, Bernaras (2009)
  Po 1918 m. susikūrusi Lietuvos valstybė buvo daugiatautis, daugiakalbis kraštas. Ši tautinė-kultūrinė įvairovė formavo savitą naujai susikūrusios valstybės veidą, tačiau tuo pat metu egzistavo ir gana rimtos, su tuo ...
 • Urbonavičius, Valdas; Girkus, Romualdas (2009)
  Minimi keli šimtai skaičių yra tas pagrindas, tie matmenys, kurie sudaro miestų nuotraukų esmę ir kurie vėliau yra ataudžiami detalėmis nuotraukomis. Be vietinės trianguliacijos, ja paremto poligonometrinio tinklo ir ...
 • Ilgiewicz, Henryka (2009)
  Bohdanas Józefas Paszkiewiczius (Bohdan Józef Paszkiewicz, Bogdanas Juozas Paškevičius, Богдан Иосиф Леонович Пашкевич) – publicistas, redaktorius, visuomeninis veikėjas – gimė 1895 m. spalio 23 d. Kaune, Leono Vladislovo ...
 • Bartkevičius, Kęstutis (2009)
  Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno miesto taryba besidomintiems XX a. pabaigos įvykiais labiausiai pažįstama kaip radikalioji Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (toliau – LPS, Sąjūdis) dalis. Iki šiol egzistuojančioje ...
 • Veliutė, Ingrida (2009)
  Šiame straipsnyje aptariamas 2005–2007 metais vykdyto, iš dalies Europos sąjungos lėšomis INTERREG III B programos finansuoto tarptautinio projekto „Baltic Culture and Tourism Route Fortresses“ (BFR) mokslinis aspektas ...
 • Endriukaitytė, Kristina (2009)
  1919 m. pavasarį Lenkijos kariuomenėi užėmus pietrytinę Lietuvos dalį nuo ardino iki Vilniaus, Kaunas Lietuvos istorijoje tapo ta vieta, kurioje plėtojosi svarbiausi politiniai ir visuomeniniai procesai. Tačiau tokiu miestas ...
 • Kamuntavičienė, Vaida (2009)
  Viena svarbiausių P. Veblaičio interesų sričių buvo Kauno arkikatedros istorija. Svarbus P. Veblaičio nuopelnas – jis į vieną vietą surinko kelis tomus Kauno arkikatedros dokumentų nuo pat Kauno šv. Petro ir Pauliaus ...
 • Anglickienė, Laima (2009)
  Prabėgo jau pusė šimto metų, kai buvo pastatyta Kauno hidroelektrinė. Deja, be teigiamų šio didžiulio projekto pusių, buvo ir neigiamų, kurios pamažu užsimiršta. Todėl ši knyga, kurioje yra aprašoma Kauno marių dugne ...
 • Stundytė, Irma (2009)
  Nors Šventove domėjosi ne vienas tyrinėtojas, tačiau kaip visuma Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika moksliniais pagrindais nebuvo tyrinėta. Galbūt tai ir paskatino keturias mokslininkes imtis bendro darbo, ...
 • Varsackytė, Rasa (2009)
  Sustoti ir atrasti nepažintas Kauno erdves siūlė 13-oji mokslinė Kauno istorijos konferencija, vykusi Vytauto Didžiojo universitete (toliau – VDU) 2009 m. kovo 5–6 d. Pagrindinė šiųmetinės konferencijos tema „Kauno toponimai: ...