Kauno istorijos metraštis 2006, nr. 7

 • Kogelytė-Simanaitienė, Raimonda (2006)
  2005 metų gruodžio 2 dieną VDU Menų institute, dalyvaujant autoritetingai komisijai , įvyko architektūros istorikės dr. Nijolės Lukšionytės–Tolvaišienės mokslinių darbų habilitacijos procedūra. Posėdžio metu perskaitytoje ...
 • Varsackytė, Rasa (2006)
  Jau devintą kartą Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedra kviečia atversti naują Kauno istorijos puslapį, tam tikslui organizuodama dar vieną mokslinę konfrenciją. Tradiciškai pirmoji diena buvo teminė. Tik šįkart ...
 • Bucevičiūtė, Laima (2006)
  Lietuviškosios moterų istoriografijos kontekste Jolantos Karpavičienės studija Moteris Vilniuje ir Kaune XVI a. pirmojoje pusėje. Gyvenimo sumiestinimo Lietuvoje atodangos pretenduoja užpildyti svarbią šiai problematikai ...
 • Melinytė, Kristina (2006)
  J. Puzinas buvo užsibrėžęs tyrinėti tokias istorines problemas, kurios okupacijos metais buvo negalimos, dėl marksizmo ir rusiško imperializmo reikalavimų neatitikimo. Tik po 1968 m. šio istoriko pavardė imama minėti ...
 • Karalius, Laimontas (2006)
  Skelbiamas tekstas buvo parengtas kaip L. Karaliaus straipsnio „Kauno muitinės rejestro atmintinė. Falsifikatas Lietuvos Metrikoje (XV – XVI amžių sandūroje)“, paskelbto Kauno istorijos metraštyje (t. 6, Kaunas, 2005, p. ...
 • Krūminaitė, Sabina (2006)
  Kvartalų prie Laisvės alėjos istoriškai susiklosčiusių erdvinės struktūros ir užstatymo dėsningumų tyrimas yra svarbus Naujamiesčio urbanistinio kultūros paveldo išsaugojimui bei formuojant tolesnį Laisvės alėjos įvaizdį. ...
 • Bloznelis, Mindaugas (2006)
  Korporacija „Grandis“ įsteigta 1932 m. A.Damušio iniciatyva telkiant studentus technikus, kuriems rūpi spręsti socialines problemas krikščioniškosios socialinės doktrinos principais, ugdyti iniciatyvius būsimus vadovus. ...
 • Juškienė, Regina (2006)
  Straipsnyje analizuojamas architekto Stasio Kudoko kūrybinis palikimas. S. Kudoko kūryba Kaune tarpukario architektūros kontekste užėmė reikšmingą vietą ir atitiko bendras tarpukario Lietuvos moderniosios architektūros ...
 • Šeina-Vasiliauskienė, Viktorija (2006)
  Straipsnyje analizuojamas tarpukario Kauno mitą formuojantis poetinis miesto tekstas. Miesto teksto samprata perimta iš kultūros semiotiko Vladimiro Toporovo studijos apie Peterburgo tekstą rusų literatūroje. Tarpukario ...
 • Surblys, Alvydas (2006)
  Martynas Yčas (g. 1885 11 13 Šimpeliškių k., Biržų apskr. – m. 1941 04 05 Rio de Žaneire, Brazilijoje) buvo įvairiapusė asmenybė, daugiaplanės veiklos žmogus. Jis – IV Dūmos atstovas nuo Kauno gubernijos, visuomenės veikėjas, ...
 • Ilgiewicz, Henryka (2006)
  Priešindamasi primestam režimui lenkų ir lietuvių apsišvietusi visuomenės dalis ėmėsi nelegalių būdų savo tautinei kultūrai palaikyti ir plėtoti. Pirmiausia pradėta nuo nelegalios spaudos platinimo ir slaptojo vaikų mokymo. ...
 • Katilius, Algimantas (2006)
  Slapta „Motinėlės“draugija Lietuvoje atsirado 1903 m. 1907 m. sausio 27 d. Kauno gubernatorius patvirtino draugijos įstatus. „Motinėlės“ draugija veikė iki 1932 m. Draugijos tikslas – suteikti finansinę paramą išsimokslinimo ...
 • Lietuvninkaitė, Nijolė (2006)
  Straipsnyje remiantis dar nepanaudotais archyviniais bei jau žinomais publikuotais šaltiniais analizuojamos Kauno skaitymo mėgėjų draugijos (KSMD) įkūrimo priežastys ir sąlygos, esmingesni veiklos bruožai, vertinamas jos ...
 • Blinstrubaitė, Aušra (2006)
  Nuo XVII a. pabaigos Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, ėmė plisti paprotys amžinojo poilsio vieta pasirinkti bažnyčios ar vienuolyno pastatus, kurių rūsiuose imta rengti laidojimo kriptas. XVII a. pabaigoje pradėta statyti ...
 • Urbanavičius, Agnius (2006)
  Straipsnyje nagrinėjamas Kaune gimusių asmenų priėmimas į miesto teisę Vilniuje XVII a. antrojoje pusėje ir XVIII a. Pagrindiniai tiriami klausimai yra šie: naujųjų miestiečių priesaikų chronologija ir dinamika, naujųjų ...
 • Varsackytė, Rasa (2006)
  XVII-XVIII a. Kaune parapinė Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia bei kiekvienas čia rezidavęs vienuolynas globojo bent po vieną religinę broliją. Savo bažnytine ir karitatyvine veikla brolijos aktyviai įsiliedavo į parapijos ...