Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

3. Informaciniai leidiniai ir kitos knygos / Reference and other books

3. Informaciniai leidiniai ir kitos knygos / Reference and other books

 

 • Motuzas, Alfonsas (sudarytojas) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2018)
  Vilniaus kalvarijų 35-ių stočių Kryžiaus kelio Vadovas – tai Lietuvos Katalikų Bažnyčios tikslinga knyga, pristatanti Kristaus kančios kelio maldas ir giesmes, jų melodijas, stočių apvaikščiojimo tvarką, apeigas, papročius ...
 • Austers, Aldis (editor); Bukovskis, Kārlis (editor) (Latvian Institute of International Affairs; Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017)
  The book “Euroscepticism in the Baltic States: Uncovering Issues, People and Stereotypes” explores the neglected issue of Euroscepticism in the Baltic societies. The book consists of a collection of articles from experts ...
 • Kulvietytė-Cemnolonskė, Aušrinė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Šis leidinys – tai mokslinės minties dedikacija ir padėka žymiai architektūrologei ir paveldosaugos specialistei Nijolei Lukšionytei (1954–2014), kurią savo tekstais išreiškė gausus jos kolegų ir mokinių ratas. Didžiąją ...
 • Kerbelytė, Bronislava (rengėja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Senovės žmonės save laikė gamtos dalimi, jautė priklausomybę nuo saulės, lietaus ar vėjo. Visi gyvūnai, žvėrys ir paukščiai, buvo jų kaimynai, o tankūs ir gūdūs miškai – jų namai. Tą nuolatinį ryšį su gamta liudija ilgus ...
 • Aleksandravičius, Egidijus (sudarytojas) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2014)
  Up until quite recently, the destiny of Central Eastern Europe appeared to be completely clear. Once Romania and Bulgaria joined the European Union, the huge space between the East and the West seemed to shift to a plain ...
 • Ramanauskaitė, Egidija (redaktorė); Vaišnys, Rimas (redaktorius); Kairaitytė, Aušra (redaktorė); Buivydas, Andrius (redaktorius) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Metinėje apžvalgoje pristatytos pagrindinės tyrimo išvados: 1) Lietuvos moksleiviai ir studentai tolimesnėms studijoms vis dažniau renkasi Vakarų universitetus. Išankstinis požiūris į studijas keičiasi, kai jie atvyksta į ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2015)
  Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžią nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirtį. Universiteto mokslininkai priklauso įvairių mokslo sričių bei krypčių ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2014)
  Per dvidešimt penkerius gyvavimo metus Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžios nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirties. Universiteto mokslininkai ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Tai yra antroji Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslo klasterių knyga (pirmoji buvo išleista 2012 m.). Šioje knygoje yra pristatomi per 2012 m. VDU mokslo klasterių atlikti tyrimai, gauti rezultatai, numatomos ...
 • Žukaitė, Gintarė (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2012)
  2008 m. Vytauto Didžiojo universitete pradėti kurti mokslo klasteriai, t. y. pradėtos formuoti įvairių sričių mokslininkų grupės, kurios atlieka bendrus tyrimus. Šiuo metu universitete veikia 36 klasteriai socialinių, ...
 • Sirutavičius, Marius (sudarytojas) (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Šaltinių rinkinyje publikuojamos dvidešimt trys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės 1449–1556 metų taikos ir paliaubų sutartys. Publikaciją sudaro perrašyti sutarčių originalai ir jų tekstų vertimai ...
 • Aleksandravičius, Egidijus (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  For two decades my efforts to explore the ways and byways taken by Lithuania in its journey toward modernity laid a lot of mental traps for me. Even more treacherous were my repeated attempts to make a turn away from a ...
 • Radauskas, Henrikas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2016)
  Nepaisant savo kuklios šlovės dar gyvam esant, Henrikas Radauskas – vienas svarbiausių XX a. Lietuvos poetų. Visa esybe patyręs istorinį savo kartos likimą, jis neįsileido šios patirties į savo eiles, likdamas ištikimu ...
 • Kerbelytė, Bronislava (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2016)
  Knygoje skelbiami į lietuvių kalbą išversti Eurazijos dešimties tautų mitai, kuriuose įvairiai ir vis dėlto panašiai aiškinama žemės, žmonių ir jų papročių kilmė, bei vienuolikos tautų mitologinės sakmės, kuriose vaizduojami ...
 • Maslo, Elina (redaktorė); Lunardon, Katharina (redaktorė); Bukantaitė, Daiva (bendraautorė) (Asia-Europe Meeting Education and Research Hub for Lifelong Learning, 2015)
  This annotated bibliography presents different understandings of working places as learning spaces in different contexts of lifelong learning in Asia and Europe. It is unique in different ways. It is a product, a process, ...
 • Tandzegolskienė, Ilona; Trepulė, Elena; Rutkienė, Aušra; Tamoliūnė, Giedrė; Jurgilė, Vaida (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Tyrimo ataskaitoje aptariama teoriniai šeimos, darbo ir karjeros derinimo elementai, kurie svarbūs siekiant šeimoje ir darbinėje veikloje darnos bei pasitenkinimo. Pristatoma tema susijusi su darbo-šeimos arba šeimos ...
 • Vaicekauskas, Arūnas (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2014)
  The book discusses traditional Lithuanian calendar festivals, their development, rituals, and customs. It also focuses on the ways rural communities celebrated Christmas, St John’s Day, and St George’s Day, paying special ...
 • Citvarienė, Daiva (sudarytoja) (Kauno bienalė, 2015)
  Įtampa tarp regiono lokalumo ir meno pasaulio globalumo vis dar yra vienas svarbiausių šiuolaikinio meno bienalių aspektų. Siekiant dar kartą apmąstyti šį globalios pasaulio kultūros fenomeną, šiame 10-ajai Kauno bienalei ...
 • Civinskas, Remigijus; Tamutienė, Ilona; Lazauskienė, Aistė (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, 2014)
  Lietuvos jaunimo įgalinimas yra pakankamai aktuali problema akademiniu ir praktiniu (praktinės politikos, viešųjų politikų formavimo-įgyvendinimo, paslaugų teikimo, viešojo intereso ir t. t.), požiūriu. Atlikti tyrimai ...
 • Ramanauskaitė-Kiškina, Egidija (redaktorė); Vaišnys, Rimas (redaktorius); Kairaitytė-Užupė, Aušra (redaktorė) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2015)
  Metinėje apžvalgoje pristatytos pagrindinės tyrimo išvados. Ketvirtame studentų migracijos ilgalaikio tyrimo etape matomi požiūrių ir elgesio skirtumai tų studentų, kurie mokosi pirmaujančiuose Didžiosios Britanijos ...

Daugiau