Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

2. Vadovėliai, mokomosios ir metodinės priemonės / Textbooks, educational and methodical means

2. Vadovėliai, mokomosios ir metodinės priemonės / Textbooks, educational and methodical means

 

 • Kazlauskienė, Asta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2018)
  Vadovėlis skirtas lietuvių filologijos programų studentams. Leidinyje glaustai pateikiami svarbiausi fonetikos ir fonologijos terminai, aptariama lietuvių kalbos balsių ir priebalsių klasifikacija, lietuvių kalbos garsų ...
 • Gedvilienė, Genutė; Tūtlys, Vidmantas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Verslumas šiandien visuotinai vertinamas kaip asmens ar socialinių grupių gebėjimas, kuris lemia ekonomikos plėtrą, pažangą ir gerovę. Verslumo lavinimas tampa reikšminga švietimo ir profesinio rengimo politikos ir praktikos ...
 • Liobikienė, Teresė Nijolė (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Šioje knygoje sudėta kelerius metus kaupta teorinė ir praktinio patyrimo medžiaga. Ji pirmiausia skirta socialinio darbo studentams ir socialiniams darbuotojams, tačiau gali būti naudinga visiems, teikiantiems pagalbą ūmios ...
 • Mildažienė, Vida; Stankevičienė, Kristina; Balsevičius, Arūnas; Narijauskas, Ričardas; Gudžinskas, Zigmantas; Žalneravičius, Egidijus; Norkevičienė, Eglė; Obelevičius, Kęstutis (Vytauto didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, biologijos mokytojams, miškininkams, saugomų teritorijų, kitų gamtosaugos institucijų darbuotojams, botanikos specialistams. Tikimasi, kad knyga bus įdomi visiems skaitytojams, ...
 • Błaszczak, Tomasz; Janauskas, Giedrius; Venclauskas, Linas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  The aim of the course is to present the role of the state in dealing with the problems of various minorities and in creating civil society in the Baltic region; to analyze ethnicity and reasons for ethnic discrimination ...
 • Čiubrinskas, Vytis (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Knygoje nagrinėjama antropologijos, palyginti naujo ir sparčiai kintančio mokslo, svarbiausios teorijos, metodai ir sąvokos. Šiandieninė socialinė ir kultūrinė antropologija, neretai suartėjanti su sociologija, vis dėlto ...
 • Bijeikienė, Vilma; Tamošiūnaitė, Aurelija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Mokomoji knyga „Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics“ skirta studentams, studijuojantiems lingvistiką, ypač sociolingvistiką bei lingvistinę pragmatiką. Knygoje pristatomos pagrindinės ...
 • Tamošiūnas, Vytas; Pumputienė, Ingrida; Kvietkauskaitė, Raimonda (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2015)
  Kovą su užkrečiamomis ligomis tiria ir nagrinėja infekcinė imunologija: nustatomi ligos sukėlėjai (diagnostika), pagrindiniai ligos mechanizmai (patogenezė) ir gydymo (terapija) bei profilaktikos priemonės (skiepai ar ...
 • Čepinskis, Jonas; Raškinis, Dalius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2005)
  Knygoje yra skyriai, kuriuose aiškinami draudimo veiklos raidos, rizikų valdymo, draudimo teoriniai klausimai. Skaitytojai supažindinami su draudimo veiklos klasifikacija, klasifikavimo principais,draudimo šakomis bei ...
 • Mickevičius, Saulius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Knygoje publikuojami aštuonių interaktyviųjų kvantinių modelių kurso kompiuterinių laboratorinių darbų aprašai. Laboratoriniai darbai apima bangos paketus, potencialines duobes, potencialinę sklaidą, surištuosius harmoninius ...
 • Čirūnaitė, Jūratė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Mokymo priemonėje yra 24 studentų redagavimo pratyboms skirti tekstai, 5 suredaguotų tekstų pavyzdžiai, 8 kalbų (rusų, lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, norvegų, latvių) frazeologizmų ir kitų vaizdingų posakių ...
 • Vaičenonis, Jonas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Metodinės priemonės tikslas užpildyti bent dalį studijuojančio asmens žinių spragų, o taip pat nužymėti pagrindines gaires, kurių dėka galima būtų parašyti bakalauro ir/ar magistro darbą, o gal net ir atskirą studiją, ...
 • Naučienė, Zita; Mildažienė, Vida; Vieželienė, Dalė; Žūkienė, Rasa (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Knygelėje pateikiami nuoseklūs 17 laboratorinių darbų aprašymai, skirti fermentų aktyvumo, sacharidų, baltymų bei lipidų apykaitos, oksidacijos procesų ląstelėje, nukleorūgščių ir nukleotidų išskyrimo bei savybių tyrimams. ...
 • Staniulienė, Sonata (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Mokomojoje knygoje nagrinėjama organizacinės kultūros samprata, nauda organizacijai ir jos darbuotojams, organizacinę kultūrą sąlygojantys veiksniai, subkultūros organizacijose, organizacinės kultūros elementai, tipologijos, ...
 • Baločkaitė, Rasa (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Mokomojoje priemonėje pateikiama išnagrinėta ir susisteminta naujausia akademinė literatūra postkolonializmo studijų klausimu, akcentuojant postkolonializmo teorijų pritaikomumą Vidurio ir Rytų Europos visuomenėse. ...
 • Varkulevičienė, Judita; Stankevičienė, Antanina (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Mokymo priemonėje supažindinama su fikuso genties augalais – 22 rūšių, 26 veislių, 1 forma. Nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Knygoje patariame, kaip auginti, dauginti, paruošti ...
 • Raškauskienė, Audronė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Mokomojoje knygoje Gothic Fiction: The Beginnings trumpai apžvelgta XVIII a. estetinė teorinė mintis, vyravusi to meto Anglijoje, bei jos įtaka įžymiausios XVIII a. anglų gotikinės literatūros rašytojos Annos Radcliffe ...
 • Zikienė, Kristina (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Vienas iš esminių daugelio organizacijų tikslų, garantuojančių tolesnį sėkmingą konkuravimą nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje, yra vartotojų lojalumo įgijimas ir išlaikymas. Įvairios lojalumo formavimo ir valdymo ...
 • Unikaitė-Jakuntavičienė, Ingrida (rengėja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Metodinių nurodymų knyga skirta tiek pradedantiems, tiek baigiantiems studijas politikos mokslų studentams, rengiantiems įvairius rašto darbus: esė, referatus, kursinius, bakalauro, magistro baigimo. Pirmoje dalyje pateikiami ...
 • Masaitienė, Dalia (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Mokymo priemonė skirta kalbotyros įvadui anglų filologijos studentams. Joje glaustai pristatomi pagrindiniai šiuolaikinės kalbotyros principai, aptariami fonetikos, fonologijos, morfologijos, sintaksės, semantikos klausimai ...

Daugiau