Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Ieškoti 1. Monografijos, studijos / Monographs, studies pagal pavadinimą

Ieškoti 1. Monografijos, studijos / Monographs, studies pagal pavadinimą

Rūšiuoti pagal: Rikiuoti: Rezultatai:

 • Rimkutė-Ganusauskienė, Aušra (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2015)
  Per 1800–1882 m. laikotarpį išleisti 24 katekizmai lietuvių kalba: 20 katalikų ir 4 protestantų: 2 evangelikų liuteronų ir 2 evangelikų reformatų. Iš viso atrankiniu būdu iš 18 katalikų ir 4 protestantų katekizmų tekstų ...
 • Milčius, Darius; Pranevičius, Liudas; Pranevičius, Liudvikas; Lelis, Martynas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Autoriai rašydami šią knygą siekė apibendrinti kompleksinių mokslinių tyrimų, vykdytų sprendžiant vandenilio saugojimo plonasluoksniuose hidriduose problemas ir atliktų 1999-2011m.m., rezultatus. Darbe akcentuojamos plazminės ...
 • Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius; Vaičiūnas, Airenas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Studijoje „Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas“ aprašomi lietuvių kalbos dalių kirčiavimo algoritmai, aptariami struktūrinio skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo modelio ...
 • Kamuntavičienė, Vaida; Miklaševič, Irena; Milerytė, Giedrė; Narušienė, Vaiva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Informacinėje mokslinėje studijoje supažindinama Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo gimtojo Nevėžio slėnio pagrindinių vietovių istorija, didžiausią dėmesį skiriant Šetenių dvarui, apibūdinami poeto ...
 • Leonavičius, Vylius; Genys, Dainius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Energetinės sistemos plėtros rizika, neapibrėžtumas bei saugumas – tai temos, kurių aktualumą lėmė ypač komplikuotas šiuolaikinių visuomenių energetinio apsirūpinimo bei funkcionavimo patikimumo klausimas globalioje ...
 • Apanavičius, Romualdas; Aleknaitė, Eglė; Savickaitė-Kačerauskienė, Eglė; Apanavičiūtė-Sulikienė, Kristina; Šlepavičiūtė, Ingrida (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2015)
  Monografijoje apibendrinant 2011–2015 m. Vytauto Didžiojo universitete vykdyto projekto „Etninės muzikos gaivinimo judėjimas Lietuvoje: XX a. 7 deš. – XXI a. pr.“ tyrimo duomenis, atskleidžiamas istorinis folkloro sąjūdžių, ...
 • Almenas, Kazys (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2015)
  This study assesses empirical data and theoretical approaches relevant for condensation/evaporation processes at low vapor pressures. Classical theoretical and experimental studies based on kinetic theory are augmented by ...
 • Remesa, Alvidas (Vytauto Didžiojo universitetas, Versus aureus, 2014)
  Šioje mokslo studijoje teigiama, kad muzikos etnologinė kultūra visada buvo glaudžiai susijusi su sakraline, arba liturgine, muzika. Visuomenės raidoje religijos ir meno kategorijos keitėsi, bet jų glaudus ryšys išliko. ...
 • Gustaitienė, Asta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Knyga sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji skirta Hanso Christiano Anderseno asmenybei, kūrybos savitumui bei savitumo prielaidoms aptarti. Koncentruojamasi į Anderseno autobiografijas, išryškinami skirtingi Anderseno asmenybės, ...
 • Ruškus, Jonas; Žvirdauskas, Dainius; Zybartas, Saulius; Eskytė, Ieva; Motiečienė, Roberta; Dorelaitienė, Eglė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2012)
  Mokslo studijoje pristatomi Mokytojų kompetencijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos užsakyto bei Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų atlikto tyrimo rezultatai. Remiantis į vaiką orientuoto ugdymo bei bendruomenių ...
 • Gedvilienė, Genutė; Kankevičienė, Lina (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2014)
  Mokslinės literatūros, nacionalinių ir tarptautinių dokumentų analizės pagrindu monografijoje išryškintos informacinės visuomenės technologijos, jų vaidmuo ir galimybės švietimo procesuose. Monografijoje siekiama išsiaiškinti ...
 • Ališauskienė, Milda; Glodenis, Donatas (Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, Vilnius, 2013)
  Mokslo studijoje aptariami religinės įvairovės priėmimo šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje iššūkiai pasitelkiant religinių mažumų perspektyvą. Studijoje analizuojama religinės įvairovės samprata, aptariama religinių mažumų ...
 • Citvarienė, Daiva; Čižaitė-Rudokienė, Silvija; Dikšaitė, Rimgailė; Dovydaitytė, Linara; Juraitė, Kristina; Klimavičiūtė-Minkštimienė, Greta; Klivis, Edgaras; Mažeikis, Gintautas; Migonytė, Viltė; Pinigienė, Agnė; Pukelytė, Ina; Staniškytė, Jurgita; Stoškutė, Neringa; Tutlytė, Jūratė (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2015)
  Skaitytojams ir tyrėjams pristatoma kolektyvinė monografija „Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos“ parašyta remiantis Vytauto Didžiojo universiteto 2012–2015 m. vykdytu mokslo tyrimų projektu „Kultūros ...
 • Motuzas, Alfonsas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Mokslo monografijoje yra pristatoma kultūros istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų tyrimų kontekste surinkta medžiaga apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos Lietuvoje ypatumus, apeiginius papročius i ...
 • Čiubrinskas, Vytis (sudarytojas) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Didėjant šiuolaikinio pasaulio mobilumui ir emigracijos iš Lietuvos mastui, ši sociokultūrinės antropologijos ir sociologijos studija (mokslinių straipsnių rinkinys) nagrinėja tarptautinės migracijos ir identiteto sampratas ...
 • Čiubrinskas, Vytis (sudarytojas); Kuznecovienė, Jolanta (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2008)
  Tai antropologinė-sociologinė studija apie globalizacijos paveiktos lietuviškos tapatybės kontūrus. Knygos sudarytojai siūlo bet kokį kalbėjimą apie tautinę tapatybę pradėti nuo prielaidos, kad nebuvo ir nėra vieno ir ...
 • Marcinkevičienė, Rūta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Monografija priklauso tarpdisciplininei tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos sričiai, skirta dažnai drauge vartojamų žodžių junginiams, t. y. kolokacijoms, aprašyti. Kolokacijos samprata pristatoma stabiliųjų žodžių ...
 • Bielinskienė, Agnė; Boizou, Loïc; Grigonytė, Gintarė; Kovalevskaitė, Jolanta; Rimkutė, Erika; Utka, Andrius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2015)
  Monografijoje pristatyti naujausi automatizuoto lietuvių kalbos terminų nustatymo ir apibrėžimo tyrimai. Šie tyrimai remiasi deskriptyviosios terminologijos ir tekstynų lingvistikos principais. Knygoje aprašyta, kaip buvo ...
 • Anglickienė, Laima; Barkauskaitė, Giedrė; Senvaitytė, Dalia; Vaicekauskas, Arūnas; Venskienė, Asta (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2014)
  Leidinio tikslas - lietuvių kalbą ir kultūrą studijuojančius užsieniečius supažindinti su lietuvių laiko skaičiavimu bei kalendorinėmis šventėmis. Knygoje stengiamasi atskleisti ne tik kaip šventė buvo švenčiama XIX a. ...
 • Kerbelytė, Bronislava (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Knygoje skelbiami lietuvių pasakų, sakmių ir dainų tyrinėjimai. Joje parodoma konkrečių kūrinių ir pasakojamosios tradicijos raida. Autorės sukurto struktūrinio-semantinio metodo svarbiausios procedūros ir jų taikymas ...

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra