Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Ieškoti 1. Monografijos, studijos / Monographs, studies pagal publikavimo datą

Ieškoti 1. Monografijos, studijos / Monographs, studies pagal publikavimo datą

Rūšiuoti pagal: Rikiuoti: Rezultatai:

 • Čiubrinskas, Vytis (sudarytojas); Kuznecovienė, Jolanta (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2008)
  Tai antropologinė-sociologinė studija apie globalizacijos paveiktos lietuviškos tapatybės kontūrus. Knygos sudarytojai siūlo bet kokį kalbėjimą apie tautinę tapatybę pradėti nuo prielaidos, kad nebuvo ir nėra vieno ir ...
 • Pranevičius, Liudvikas; Pranevičius, Liudas; Milčius, Darius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Monografija apibendrina vandenilio plazmos sąveikos su volframo dangomis tyrimus, susijusius su jų panaudojimu termobranduolinės sintezės reaktoriuje. Akcentuojami rezultatai, gauti nagrinėjant anglies priemaišų, patenkančių ...
 • Gustaitienė, Asta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Knyga sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji skirta Hanso Christiano Anderseno asmenybei, kūrybos savitumui bei savitumo prielaidoms aptarti. Koncentruojamasi į Anderseno autobiografijas, išryškinami skirtingi Anderseno asmenybės, ...
 • Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius; Vaičiūnas, Airenas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Studijoje „Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas“ aprašomi lietuvių kalbos dalių kirčiavimo algoritmai, aptariami struktūrinio skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo modelio ...
 • Advilonienė, Živilė; Budriūnaitė, Agnė; Daugirdienė, Vida (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Mokslo studija „Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje“ parengta ir publikuota vykdant mokslinių tyrimų projektą „Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje“ pagal Lietuvos mokslo ...
 • Mažeikis, Gintautas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Monografija plėtoja filosofinius tyrinėjimus ir samprotavimus apie propagandos istoriją, propagandos paveiktą simbolinį mąstymą, apie asmeninės patirties pakeitimus manipuliuojamais vaizdais, apie įtakojamas simbolines ...
 • Marcinkevičienė, Rūta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Monografija priklauso tarpdisciplininei tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos sričiai, skirta dažnai drauge vartojamų žodžių junginiams, t. y. kolokacijoms, aprašyti. Kolokacijos samprata pristatoma stabiliųjų žodžių ...
 • Mažylis, Liudas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Siekiant sistemiškai išanalizuoti Europos Sąjungos kaimynystės politikos taikymą šešiose Rytų valstybėse – Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldavijoje ir Ukrainoje – apibūdinti kaimynystės politikos ...
 • Gedvilienė, Genutė; Laužackas, Rimantas; Tūtlys, Vidmantas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir jų tenkinimo galimybės Lietuvoje kol kas palyginti menkai ištyrinėta sritis. Ši mokslo studija išsiskiria iš kitų mokslo darbų apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ...
 • Motuzas, Alfonsas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Monografija skiriama mūrinės bažnyčios pastatymo Vepriuose šimtmečiui paminėti (1910-2010). Joje aptariamas Kalvarijų kultas, Veprių Kalvarijos istoriografija ir struktūra, pristatomi apeiginiai papročiai ir muzika bei ...
 • Kamuntavičienė, Vaida; Miklaševič, Irena; Milerytė, Giedrė; Narušienė, Vaiva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Informacinėje mokslinėje studijoje supažindinama Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo gimtojo Nevėžio slėnio pagrindinių vietovių istorija, didžiausią dėmesį skiriant Šetenių dvarui, apibūdinami poeto ...
 • Milčius, Darius; Pranevičius, Liudas; Pranevičius, Liudvikas; Lelis, Martynas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Autoriai rašydami šią knygą siekė apibendrinti kompleksinių mokslinių tyrimų, vykdytų sprendžiant vandenilio saugojimo plonasluoksniuose hidriduose problemas ir atliktų 1999-2011m.m., rezultatus. Darbe akcentuojamos plazminės ...
 • Čiubrinskas, Vytis (sudarytojas) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Didėjant šiuolaikinio pasaulio mobilumui ir emigracijos iš Lietuvos mastui, ši sociokultūrinės antropologijos ir sociologijos studija (mokslinių straipsnių rinkinys) nagrinėja tarptautinės migracijos ir identiteto sampratas ...
 • Kerbelytė, Bronislava (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Knygoje skelbiami lietuvių pasakų, sakmių ir dainų tyrinėjimai. Joje parodoma konkrečių kūrinių ir pasakojamosios tradicijos raida. Autorės sukurto struktūrinio-semantinio metodo svarbiausios procedūros ir jų taikymas ...
 • Teresevičienė, Margarita (redaktorius); Volungevičienė, Airina (redaktorius); Daukšienė, Estela (redaktorius) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Siekdami padidinti virtualų akademinio personalo mobilumą, skatinti virtualaus mobilumo tyrimus atsižvelgiant į įvairius ypatumus, išryškėjusius parengus tarpuniversitetinį studijų modulį, kurio tikslas buvo plėtoti dalyvių ...
 • Teresevičienė, Margarita (editor); Volungevičienė, Airina (editor); Daukšienė, Estela (editor) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  The study you are reading provides some of the theoretical background and practical ideas how virtual mobility case can be prepared and organized in order for students and teachers to benefit from learning in virtual ...
 • Ruškus, Jonas; Žvirdauskas, Dainius; Zybartas, Saulius; Eskytė, Ieva; Motiečienė, Roberta; Dorelaitienė, Eglė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2012)
  Mokslo studijoje pristatomi Mokytojų kompetencijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos užsakyto bei Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų atlikto tyrimo rezultatai. Remiantis į vaiką orientuoto ugdymo bei bendruomenių ...
 • Gedvilienė, Genutė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2012)
  Šioje mokslo studijoje pristatoma teorinė socialinės kompetencijos samprata ir praktinis kiekybinis tarptautinis tyrimas, vykdytas Belgijoje ir Lietuvoje. Atlikta Belgijos ir Lietuvos studentų ir pedagogų bendravimo ir ...
 • Imbrasaitė, Jūratė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Monografijoje atskleidžiamas paramos demokratijai ir politinio dalyvavimo sampratų kompleksiškumas bei gilinamasi į paramos demokratijai ir piliečių dalyvavimo vaidmenį demokratiniame valdymo procese. Monografijoje ...
 • Hoffman, Steven M. (editor); Buhr, Renee (editor) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  This monograph was developed as part of a larger research project entitled Peculiarities of National Identity of Lithuania and Belarus in the Context of European Integration, the aim of which was to conduct a comparative ...

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra