1. Monografijos, studijos / Monographs, studies

 

 • Leonavičius, Vylius; Genys, Dainius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Energetinės sistemos plėtros rizika, neapibrėžtumas bei saugumas – tai temos, kurių aktualumą lėmė ypač komplikuotas šiuolaikinių visuomenių energetinio apsirūpinimo bei funkcionavimo patikimumo klausimas globalioje ...
 • Pivoras, Saulius; Buckienė, Ernesta; Civinskas, Remigijus; Kaselis, Mindaugas (Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2017)
  Mokslo studijoje siekiama ištirti administracinių tapatumų vaidmenį formuojant į piliečius orientuotą valstybės tarnybą Lietuvoje. Analizė apima tris valstybės tarnautojų vykdomo paslaugų teikimo piliečiams kaip klientams ...
 • Imbrasaitė, Jūratė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Monografijoje atskleidžiamas paramos demokratijai ir politinio dalyvavimo sampratų kompleksiškumas bei gilinamasi į paramos demokratijai ir piliečių dalyvavimo vaidmenį demokratiniame valdymo procese. Monografijoje ...
 • Stankūnienė, Vlada; Baublytė, Marė; Žibas, Karolis; Stumbrys, Daumantas (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Remiantis gausiais įvairių metų Lietuvos gyventojų surašymų agreguotais ir paskutinių dviejų surašymų (2001 ir 2011 m.) mikrolygmens duomenimis mokslo studijoje analizuojami Lietuvos gyventojų struktūrų ir demografinių ...
 • Gruodytė, Edita; Berkmanas, Tomas; Kiršienė, Julija; Kirchner, Stefan; Gervienė, Silvija; Szymanski, Charles F.; Žižienė, Simona; Veršinskas, Tomas; Malinauskas, Vygantas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2016)
  Monografijoje pristatomas VDU Teisės fakulteto mokslininkų 2012–2014 metais vykdytas projektas „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija“, kuriame pirmą kartą Lietuvoje nuosekliai, išsamiai ...
 • Mongini, Guido; Ferlan, Claudio; Catto, Michela; Pociūtė, Dainora; Kamuntavičienė, Vaida; Drungilienė, Gita; Signorotto, Gianvittorio; Di Salvo, Maria; Motta, Franco; Bonda, Moreno (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Knygos jungiančioji tema yra Jėzaus draugijos raiška Ankstyvųjų naujųjų amžių laikmetyje. Dalis straipsnių, parašytų italų istorikų, yra skirti įvairiems Jėzaus draugijos savivokos klausimams, draugijos paskirties sampratos ...
 • Tereškinas, Artūras; Petkevičiūtė, Rūta; Bučaitė-Vilkė, Jurga; Indriliūnaitė, Rasa (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Šioje mokslo studijoje analizuojami bedarbiai, benamiai ir įkalinti vyrai didesniu ar mažesniu mastu gyvena socialinės atskirties rizikoje, kuri apima skirtingus – darbo rinkos, žemo uždarbio, nusikaltimo, skurdo, socialinio ...
 • Sirutavičius, Marius; Bonda, Moreno; Švarplys, Andrius; Błaszczak, Tomasz; Antanaitis, Kastytis; Tolvaišis, Leonas; Glemža, Liudas; Aleksandravičius, Egidijus; Kamuntavičius, Rūstis; Griffante, Andrea (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2015)
  Kolektyvinę monografiją sudaro dešimties autorių mokslinės studijos, kurioms pagrindą davė Vytauto Didžiojo universitete atliktas plačios apimties tyrimo projektas „Vidurio Rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties ...
 • Mažylis, Liudas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Siekiant sistemiškai išanalizuoti Europos Sąjungos kaimynystės politikos taikymą šešiose Rytų valstybėse – Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldavijoje ir Ukrainoje – apibūdinti kaimynystės politikos ...
 • Pranevičius, Liudvikas; Pranevičius, Liudas; Milčius, Darius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Monografija apibendrina vandenilio plazmos sąveikos su volframo dangomis tyrimus, susijusius su jų panaudojimu termobranduolinės sintezės reaktoriuje. Akcentuojami rezultatai, gauti nagrinėjant anglies priemaišų, patenkančių ...
 • Kamuntavičienė, Vaida; Miklaševič, Irena; Milerytė, Giedrė; Narušienė, Vaiva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Informacinėje mokslinėje studijoje supažindinama Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo gimtojo Nevėžio slėnio pagrindinių vietovių istorija, didžiausią dėmesį skiriant Šetenių dvarui, apibūdinami poeto ...
 • Advilonienė, Živilė; Budriūnaitė, Agnė; Daugirdienė, Vida (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Mokslo studija „Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje“ parengta ir publikuota vykdant mokslinių tyrimų projektą „Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje“ pagal Lietuvos mokslo ...
 • Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius; Vaičiūnas, Airenas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Studijoje „Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas“ aprašomi lietuvių kalbos dalių kirčiavimo algoritmai, aptariami struktūrinio skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo modelio ...
 • Marcinkevičienė, Rūta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Monografija priklauso tarpdisciplininei tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos sričiai, skirta dažnai drauge vartojamų žodžių junginiams, t. y. kolokacijoms, aprašyti. Kolokacijos samprata pristatoma stabiliųjų žodžių ...
 • Mažeikis, Gintautas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Monografija plėtoja filosofinius tyrinėjimus ir samprotavimus apie propagandos istoriją, propagandos paveiktą simbolinį mąstymą, apie asmeninės patirties pakeitimus manipuliuojamais vaizdais, apie įtakojamas simbolines ...
 • Gedvilienė, Genutė; Laužackas, Rimantas; Tūtlys, Vidmantas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir jų tenkinimo galimybės Lietuvoje kol kas palyginti menkai ištyrinėta sritis. Ši mokslo studija išsiskiria iš kitų mokslo darbų apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ...
 • Motuzas, Alfonsas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Monografija skiriama mūrinės bažnyčios pastatymo Vepriuose šimtmečiui paminėti (1910-2010). Joje aptariamas Kalvarijų kultas, Veprių Kalvarijos istoriografija ir struktūra, pristatomi apeiginiai papročiai ir muzika bei ...
 • Ruškus, Jonas; Žvirdauskas, Dainius; Zybartas, Saulius; Eskytė, Ieva; Motiečienė, Roberta; Dorelaitienė, Eglė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2012)
  Mokslo studijoje pristatomi Mokytojų kompetencijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos užsakyto bei Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų atlikto tyrimo rezultatai. Remiantis į vaiką orientuoto ugdymo bei bendruomenių ...
 • Milčius, Darius; Pranevičius, Liudas; Pranevičius, Liudvikas; Lelis, Martynas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Autoriai rašydami šią knygą siekė apibendrinti kompleksinių mokslinių tyrimų, vykdytų sprendžiant vandenilio saugojimo plonasluoksniuose hidriduose problemas ir atliktų 1999-2011m.m., rezultatus. Darbe akcentuojamos plazminės ...
 • Hoffman, Steven M. (editor); Buhr, Renee (editor) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  This monograph was developed as part of a larger research project entitled Peculiarities of National Identity of Lithuania and Belarus in the Context of European Integration, the aim of which was to conduct a comparative ...

Daugiau