1. Monografijos, studijos / Monographs, studies

 

 • Teresevičienė, Margarita (editor); Volungevičienė, Airina (editor); Daukšienė, Estela (editor) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  The study you are reading provides some of the theoretical background and practical ideas how virtual mobility case can be prepared and organized in order for students and teachers to benefit from learning in virtual ...
 • Teresevičienė, Margarita (redaktorius); Volungevičienė, Airina (redaktorius); Daukšienė, Estela (redaktorius) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Siekdami padidinti virtualų akademinio personalo mobilumą, skatinti virtualaus mobilumo tyrimus atsižvelgiant į įvairius ypatumus, išryškėjusius parengus tarpuniversitetinį studijų modulį, kurio tikslas buvo plėtoti dalyvių ...
 • Krupavičius, Algis (sudarytojas) (Lietuvos mokslo taryba, 2018)
  Vienas svarbiausių duomenų bazės „Lituanistika“ (toliau – LDB) tikslų yra kokybiškų lituanistinių mokslo darbų atranka, o esminis atrankos instrumentas yra ekspertinis vertinimas. Svarbiausias apžvalgos-studijos ir ekspertinių ...
 • Motuzas, Alfonsas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Žemaičių Kalvarijos Kalnai – tai Žemaičių Kalvarijos miestelio vietovėje 19- oje koplyčių įrengtas 19-os stočių, 20-ies vietų Kryžiaus kelias. „Žemaičių Kalvarijos Kalnais“ vadinamas ir maldynas, skirtas šias stotis, vietas ...
 • Jucevičius, Giedrius; Bakanauskienė, Irena; Brasaitė, Daiva; Bendaravičienė, Rita; Linkauskaitė, Ugnė; Staniulienė, Sonata; Stonkutė, Eglė; Vveinhardt, Jolita; Žirgutis, Vytautas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Rengiant šią knygą daugiausia dėmesio skirta organizacijų valdymo problematikai neapibrėžtumų aplinkoje. Kaip jau minėta, daugelis klasikinių teorinių prieigų vadyboje kur kas geriau pritaikomos esant stabilioms, ...
 • Bucevičiūtė, Laima (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2015)
  Monografijoje analizuojama XV–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės erdvės ir sienų su kaimyninėmis valstybėmis samprata. Tiriamos Lietuvos valstybės sienos su Vokiečių ir Livonijos ordinais, Prūsijos kunigaikštyste, ...
 • Leonavičius, Vylius; Genys, Dainius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017)
  Energetinės sistemos plėtros rizika, neapibrėžtumas bei saugumas – tai temos, kurių aktualumą lėmė ypač komplikuotas šiuolaikinių visuomenių energetinio apsirūpinimo bei funkcionavimo patikimumo klausimas globalioje ...
 • Pivoras, Saulius; Buckienė, Ernesta; Civinskas, Remigijus; Kaselis, Mindaugas (Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2017)
  Mokslo studijoje siekiama ištirti administracinių tapatumų vaidmenį formuojant į piliečius orientuotą valstybės tarnybą Lietuvoje. Analizė apima tris valstybės tarnautojų vykdomo paslaugų teikimo piliečiams kaip klientams ...
 • Imbrasaitė, Jūratė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2013)
  Monografijoje atskleidžiamas paramos demokratijai ir politinio dalyvavimo sampratų kompleksiškumas bei gilinamasi į paramos demokratijai ir piliečių dalyvavimo vaidmenį demokratiniame valdymo procese. Monografijoje ...
 • Stankūnienė, Vlada; Baublytė, Marė; Žibas, Karolis; Stumbrys, Daumantas (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Remiantis gausiais įvairių metų Lietuvos gyventojų surašymų agreguotais ir paskutinių dviejų surašymų (2001 ir 2011 m.) mikrolygmens duomenimis mokslo studijoje analizuojami Lietuvos gyventojų struktūrų ir demografinių ...
 • Gruodytė, Edita; Berkmanas, Tomas; Kiršienė, Julija; Kirchner, Stefan; Gervienė, Silvija; Szymanski, Charles F.; Žižienė, Simona; Veršinskas, Tomas; Malinauskas, Vygantas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2016)
  Monografijoje pristatomas VDU Teisės fakulteto mokslininkų 2012–2014 metais vykdytas projektas „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija“, kuriame pirmą kartą Lietuvoje nuosekliai, išsamiai ...
 • Mongini, Guido; Ferlan, Claudio; Catto, Michela; Pociūtė, Dainora; Kamuntavičienė, Vaida; Drungilienė, Gita; Signorotto, Gianvittorio; Di Salvo, Maria; Motta, Franco; Bonda, Moreno (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Knygos jungiančioji tema yra Jėzaus draugijos raiška Ankstyvųjų naujųjų amžių laikmetyje. Dalis straipsnių, parašytų italų istorikų, yra skirti įvairiems Jėzaus draugijos savivokos klausimams, draugijos paskirties sampratos ...
 • Tereškinas, Artūras; Petkevičiūtė, Rūta; Bučaitė-Vilkė, Jurga; Indriliūnaitė, Rasa (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016)
  Šioje mokslo studijoje analizuojami bedarbiai, benamiai ir įkalinti vyrai didesniu ar mažesniu mastu gyvena socialinės atskirties rizikoje, kuri apima skirtingus – darbo rinkos, žemo uždarbio, nusikaltimo, skurdo, socialinio ...
 • Sirutavičius, Marius; Bonda, Moreno; Švarplys, Andrius; Błaszczak, Tomasz; Antanaitis, Kastytis; Tolvaišis, Leonas; Glemža, Liudas; Aleksandravičius, Egidijus; Kamuntavičius, Rūstis; Griffante, Andrea (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2015)
  Kolektyvinę monografiją sudaro dešimties autorių mokslinės studijos, kurioms pagrindą davė Vytauto Didžiojo universitete atliktas plačios apimties tyrimo projektas „Vidurio Rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties ...
 • Mažylis, Liudas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Siekiant sistemiškai išanalizuoti Europos Sąjungos kaimynystės politikos taikymą šešiose Rytų valstybėse – Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldavijoje ir Ukrainoje – apibūdinti kaimynystės politikos ...
 • Pranevičius, Liudvikas; Pranevičius, Liudas; Milčius, Darius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Monografija apibendrina vandenilio plazmos sąveikos su volframo dangomis tyrimus, susijusius su jų panaudojimu termobranduolinės sintezės reaktoriuje. Akcentuojami rezultatai, gauti nagrinėjant anglies priemaišų, patenkančių ...
 • Kamuntavičienė, Vaida; Miklaševič, Irena; Milerytė, Giedrė; Narušienė, Vaiva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2011)
  Informacinėje mokslinėje studijoje supažindinama Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo gimtojo Nevėžio slėnio pagrindinių vietovių istorija, didžiausią dėmesį skiriant Šetenių dvarui, apibūdinami poeto ...
 • Advilonienė, Živilė; Budriūnaitė, Agnė; Daugirdienė, Vida (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Mokslo studija „Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje“ parengta ir publikuota vykdant mokslinių tyrimų projektą „Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje“ pagal Lietuvos mokslo ...
 • Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius; Vaičiūnas, Airenas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Studijoje „Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas“ aprašomi lietuvių kalbos dalių kirčiavimo algoritmai, aptariami struktūrinio skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo modelio ...
 • Marcinkevičienė, Rūta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Monografija priklauso tarpdisciplininei tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos sričiai, skirta dažnai drauge vartojamų žodžių junginiams, t. y. kolokacijoms, aprašyti. Kolokacijos samprata pristatoma stabiliųjų žodžių ...

Daugiau