Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2007, nr. 1(2)

Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2007, nr. 1(2)

 • Berzins, Gundars; Nechval, Nicholas A.; Purgailis, Maris; Nechval, Konstantin N.; Zolova, Natalia (2007)
  The authors present a mathematical model of investment for a set of projects under conditions of uncertainty. The model addresses the problem of an investor with access to a limited pool of capital who makes decisions on ...
 • Maksvytienė, Inga (2007)
  Straipsnyje vertinama masto ekonomijos bei neekonomijos ir įmonės dydžio tarpusavio ryšio poveikio įmonės konkurencingumui galimybė. Veikiant masto ekonomijos ir neekonomijos sąveikos mechanizmui, vidutiniai gamybos kaštai ...
 • Gronskas, Vladas (2007)
  Pateikta mišrios ekonomikos bendrojo produkto, visuminės paklausos, pasiūlos, vartojimo, taupymo, investicijų, makropusiausvyros ir multiplikatoriaus efekto apibendrinta makroanalizė. Iškeltos mišrios ekonomikos makroanalizės ...
 • Makienko, Alexander (2007)
  The article gives overview of emerging Latvian investment services market. Different sub sectors are examined to identify individual trends influencing development of single activities and a broader vision of the whole ...
 • Tarvydas, Darius (2007)
  Straipsnyje, remiantis matematinio modeliavimo rezultatais nagrinėjama, kaip pasikeistų atmosferos tarša anglies dvideginiu, jei energetikos sektoriuje būtų atsisakyta nemokamai dalinamų ATL, kokią įtaką tai turėtų elektros ...
 • Darškuvienė, Valdonė; Vazniokas, Paulius (2007)
  Straipsnyje pateikiamas sisteminis požiūris į korporatyvinį valdymą, apimant vadybinį, teisinį bei ekonominį aspektus. Analizuojamos korporacijos ir korporatyvinio valdymo sąvokos, išskiriami korporatyvinio valdymo elementai ...
 • Pukelienė, Violeta; Glinskienė, Rasa; Beržinskienė, Daiva (2007)
  Straipsnyje analizuojamos teorinės darbo jėgos migracijos prielaidos, darbo jėgos migracijos modelis, parodantis naudą šalims ir patiems migruojantiems. Pateikiama vidinės ir išorinės migracijos rodiklių dinamika ir ją ...
 • Martinkus, Bronislovas; Beržinskienė, Daiva (2007)
  Straipsnyje aptariami darbo rinkos rodiklių pokyčių identifikavimo ir vertinimo klausimai, rodiklių dinaminių pokyčių identifikavimo metodai.