Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Ieškoti 2. Publikacijos Universiteto recenzuojamuose mokslo žurnaluose / Publications in University peer reviewed scientific journals pagal publikavimo datą

Ieškoti 2. Publikacijos Universiteto recenzuojamuose mokslo žurnaluose / Publications in University peer reviewed scientific journals pagal publikavimo datą

Rūšiuoti pagal: Rikiuoti: Rezultatai:

 • Skurdenienė, Irena (2004)
  Straipsnyje analizuojama religinė XIX a. vidurio lietuvių literatūros vaizduosena ir stilistika. Retorinis požiūris į religinio diskurso komunikacinius tikslus, vertybines nuostatas leidžia kalbėti apie šiuo laikotarpiu ...
 • Misztal, Henryk (2004)
  Šiame straipsnyje aptariamas dviejų sąvokų - tobulumo ir šventumo, t. y. pašvenčiamosios malonės gyvinamo tobulumo, - ryšys. Abi sąvokos labai senos, jos visuomet siejamos su religija. Šventumo sąvoka buvo vartojama jau ...
 • Karbonskytė, Kristina (2004)
  Per daugelį Europos integracijos ir plėtros metų Europos Sąjunga išsivystė į heterogonišką valstybių grupę, kurioms būdingi dideli regioniniai skirtumai. Išryškėję regionų ekonominio išsivystymo skirtumai tiek pačiose ...
 • Klibavičius, Darius (2004)
  The article reveals some fundamental relations of Antique Cynics school with consciousness of Biblical prophets. The consciousness of Cynics and prophets is opponent to the theoretical reflection and defines that different ...
 • Zulumskytė, Aušrinė (2004)
  Straipsnyje analizuojamas suaugusiųjų požiūris į tikėjimo reikšmę gyvenime. Akcentuojamos ugdymo ir saviugdos galimybės vesti į tikėjimą ir stiprinti jį ne tik vaikystėje ar ankstyvoje jaunystėje, tačiau bet kokiu amžiaus ...
 • Kuliešius, Saulius (2004)
  Straipsnis parašytas remiantis 2003 m. autoriaus gintu bakalauriniu darbu. Šiame straipsnyje siekiama analizuoti nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų ypatumus, daugiausiai dėmesio skiriama žmogaus teisių nevyriausybinių ...
 • Būgaitė, Elena (2004)
  The aim of this article is to reflect on the role of the feelings in the human person's integral growth. The phenomenology and the hermeneutics are here applied as the basic methods; the thoughts of the famous contemporary ...
 • Būgaitė, Elena (2004)
  Straipsnio tikslas - atskleisti tikėjimo liudijimą veikiau ne kaip Apreiškimo formą, bet kaip asmenį prakalbinantį įvykį, kaip nepakeičiamą tikėtinumo motyvą. Pabrėžiama liudijimo kilmė, savybės ir svarba nūdienos aplinkybėmis. ...
 • Dulskis, Romualdas (2004)
  Pašaukimų sielovada kyla iš paties Bažnyčios slėpinio. Teologinis šios sielovados pagrindas glūdi suvoktyje, kad Bažnyčia savo esme yra mysterium vocationis - pašaukimo slėpinys. Todėl visi krikščionys turi malonę ir pareigą ...
 • Lileikienė, Veronika (2004)
  Šiame straipsnyje, remiantis literatūros šaltiniais bei apklausos duomenimis, tiriami Inkaklių ir Kretingos lurdai, atskleidžiama šių lurdų įtaka žemaičių solidarumui per įvairius renginius ir kitokią veiklą.
 • Vainilavičiūtė, Vida; Roščenkovaitė, Edita (2004)
  Mūsų laikais reikalingas ne mažesnis pasauliečių uolumas, tai yra šiandieninėmis sąlygomis reikia žymiai veiksmingesnio ir platesnio jų apaštalavimo“ (Apostolicam Actuositatem, 1). Kad apaštalavimas būtų veiksmingas, t.y. ...
 • Knasas, John F. X. (2004)
  I argue that Aquinas' position on heretics and Jews appears intolerant because the contemporary reader assumes that the heretic has a genuine intellectual disagreement with Catholicism and is just following his conscience. ...
 • Lileikis, Saulius (2004)
  Straipsnyje atskleisti altruizmo koncepcijos ištakų bei raidos momentai ir, remiantis dorovinės pozicijos koncepcija, kuri implikuoja žinias apie dorovines vertybes, dorovinius požiūrius ir su jais susijusius išgyvenimus, ...
 • Savickienė, Izabela; Pukelis, Kęstutis (2004)
  Straipsnyje analizuojamos studijų kokybės dimensijos ir kriterijai, pagal kuriuos įvairiose šalyse vertinama studijų kokybė. Pagrindžiama, kokios dimensijos ir vertinimo kriterijai būtų tinkami vertinti studijų kokybę ...
 • Juodaitytė, Audronė (2004)
  Straipsnyje aptariama visuotinės kokybės filosofija, jos transformacijos ir reikšmingumas aukštosios mokyklos studijų kokybei. Atskleidžiamos studijų kokybės valdymo koncepcijos, principai bei problemos. Nušviečiama, kaip ...
 • Lingė, Giedrius (2004)
  Šis darbas pratęsia naujų demokratijų santykio su buvusiu nedemokratiniu režimu tyrimą, atliktą autoriaus bakalauriniame darbe, aktualizuodamas jį demokratiją atkūrusios Vidurio ir Rytų Europos situacijai. Pasinaudojant ...
 • Bartkutė, Justina (2004)
  Vienašališko JAV sprendimo pradėti Irako karą prieštaravimas tarptautinės teisės principams yra susijęs su Jungtinių Tautų įsijungimu į šalies atstatymo procesus. Remiantis okupacinių valstybių įsipareigojimus reglamentuojančiomis ...
 • Gudaitytė, Bronė (2004)
  The article analyses the concept of nothingness in Eckhart by pointing out to three main categories of it: epistemological, pragmatic and christocentric. The article explains the relationschips between theism and nothingness ...

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra