Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Ieškoti pagal temą "008 Civilizacija. Kultūra / Civilization. Culture"

Ieškoti pagal temą "008 Civilizacija. Kultūra / Civilization. Culture"

Rūšiuoti pagal: Rikiuoti: Rezultatai:

 • Mond-Kozłowska, Wiesna (2006)
  The fall of European civilisation marked World War II. From our modern perspective we might see that apocalyptic disaster in terms of a Hegelian contradiction in the dialectical structure of being. Such a method of historical ...
 • Katkus, Laurynas (2006)
  Dieser Aufsatz befasst sich mit den Repräsentationen von Preußen in der litauischen Kultur der sowjetischen Ära. Ausgehend aus den Ansätzen der Kultursemiotik und der komparatistischen Imagologie untersuche ich eine Reihe ...
 • Arntzen, Knut Ove (2010)
  The German-Russian astronomer Friedrich Georg Wilhelm Struve (1793-1864) took 39 years, from 1816 to 1855, to accomplish the project of measuring the meridian arc named after him from the Black Sea to the Barents Sea. The ...
 • Karoblis, Gediminas (2010)
  During the years of the Iron Curtain separating Europe, the authorities in communist countries exercised ideological and practical support for representations of staged folk dance. In contrast, modern theatrical dance, ...
 • Butkus, Alvydas; Butkienė, Violeta (2012)
  Straipsnyje nagrinėjama skirtinga lietuvių ir latvių tautinės savimonės raida bei jos skirtumų priežastys, gretinant lietuvių ir latvių istorinę patirtį. Daroma išvada, kad skirtumus lėmė susiklosčiusi nevienoda luominė ...
 • Трусаў, Алег Анатольевiч (2005)
  1000-years history of Belarus has faced the gradual evolution of burial traditions influenced by confessional, national and religious factors. At the end of the 10th century the Belo Russians accepted Christianity of the ...
 • Mykolaitytė, Aurelija (2005)
 • Bertašius, Mindaugas (2005)
  The historic environment is all around us by constituting the whole content about our ancestors and us. We must appreciate it as a vital educational asset and the means of understanding history, human origin and identity. ...
 • Narušienė, Vaiva (sudarytoja); Truskauskaitė, Vitalija (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010)
  Rinkinio sudarytojai siūlo transdiscipliniškumo koncepciją. Mokslininkai tiria asmenybę kaip besivystančią ir funkcionuojančią tam tikroje istorinėje epochoje konkrečioje socialinėje aplinkoje. Tyrimų transdiscipliniškumo ...
 • Lūžys, Sigitas (2012)
  Straipsnyje nagrinėjamas daugiakalbės valstybės formavimasis viduramžių Lietuvoje. Siekiama išanalizuoti daugiakalbystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ištakas bei jos sąsajas su Lietuvos visuomenės vystymusi, politiniu, ...
 • Vitkienė, Virginija (2015)
  This article aims to examine the changes in concept, development and practices of community art in the Western culture from the end of 20th century to the beginning of 21st century, and based on theory of dialogical ...
 • Petraitytė-Briedienė, Asta (2016)
  XX a. žymiausių pasaulio ir Lietuvos diplomatų biografijose šalia žodžio „diplomatas“ esama ir daugiau išvardijimų, pavyzdžiui, „rašytojas ir diplomatas“ ar „diplomatas ir poetas“. Vakarų Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, ...
 • Kačinskaitė, Indrė (2005)
  Dvarų paveldas – viena seniausių ir ryškiausių kultūros paveldo, kuris pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą yra tarp pagrindinių nacionalinio saugumo objektų, dalis, turinti įvairiausią sudėtinę ...
 • Bertelè, Matteo (2007)
  In Berlin, capital city of the German Democratic Republic, the most striking public monuments were commissioned, executed, and funded by the allied Soviet Union. Most of these monuments survived the spontaneous iconoclastic ...
 • Lönz, Michael (2012)
  Galima teigti, kad Europos klestėjimo laikas jau praėjo. Finansinė ir skolų krizė kelia grėsmę Europos projektui. Todėl būtina atsakyti į klausimą – ar tikrai įmanoma sukurti bendrą europinę tapatybę. Šiame straipsnyje ...
 • Kuizinienė, Dalia (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2014)
  Mokomojoje knygoje yra pristatomi svarbiausios XX a. lietuvių kultūros istorijos tendencijos, analizuojama lietuvių etninė kultūra, lietuvių dailės, teatro, literatūros raidos etapai, aktualizuojami lietuviškojo identiteto ...
 • Senvaitytė, Dalia (2013)
  Straipsnyje nagrinėjamas kalendorinių švenčių diskursas 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos periodiniuose leidiniuose lietuvių kalba. Siekiama išsiaiškinti šio diskurso specifiką, ją lėmusias priežastis ir diskurso poveikį ...
 • Dovydaitytė, Linara (2013)
  This article explores different theoretical concepts of museum’s communication with its visitors in order to create a conceptual framework for analysis and evaluation of Lithuanian museums’ communicative competences within ...
 • Žukienė, Rasa (rengėja); Mažeikienė, Rūta (rengėja); Dovydaitytė, Linara (rengėja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Kultūros animacija remiasi aktyvaus kultūros vyksmo, kurio kūrime dalyvauja įvairios socialinės grupės, idėja. Kultūros animacija – tai viena iš kultūros organizavimo formų, akcentuojanti visuomenės įsitraukimą, jos ...
 • Juraitė, Kristina; Pinigienė, Agnė (2014)
  Britų sociologas Rogeris Silverstone (Roger Silverstone), kalbėdamas apie komunikacinių technologijų įtaką šiuolaikinei visuomenei, pasiūlė mediapolio, kitaip tariant medijų miesto-valstybės, metaforą, kuri pabrėžia viešosios ...

Paieška

Ieškoti

Mano paskyra