Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Marcinkevičienė, Rūta (2000)
  Darbas remiasi teorine prielaida, jog reikšmė randasi platesniame nei atskiro žodžio kontekste, todėl jai tirti labai svarbus yra žodžio junglumo modelis. Šį modelį galima parengti analizuojant iš tekstyno gautą tiriamojo ...
 • Gerulis, Saulius (2001)
  Straipsnis gvildena muzikinio teksto suvokimo problemas, kurios susijusios su įvairiais mokslais bei metodologijomis. Nūdienos besiformuojančioje informacinėje visuomenėje glaudžiai sąveikauja skirtingų mokslinių krypčių ...
 • Marcinkevičienė, Rūta (2002)
  The paper deals with strategy of praising students' diploma research papers in the academic reviews that are presented and read outload during the defence of thesis. Positive evaluation is usually expressed by collocations ...
 • Marcinkevičienė, Rūta (2002)
  Globalisation and modern information technologies cause 'he spread of cognates in languages of the world. Displaying a similar form and content but exhibiting different patterns °f usage, cognates seem to become a pitfall ...
 • Gerulis, Saulius (2002)
 • Gerulis, Saulius (2003)
  Tyrimo objektas: kai kurie lietuvių fortepijono meno istorijos kontūrai; pagrindinis dėmesys kreipiamas į kompozitorių, atlikėjų ir kritikų sąsajas. Tyrimo uždaviniai: apžvelgti, kaip per mūsų fortepijono meno istorijos.; ...
 • Lingė, Giedrius (2004)
  Šis darbas pratęsia naujų demokratijų santykio su buvusiu nedemokratiniu režimu tyrimą, atliktą autoriaus bakalauriniame darbe, aktualizuodamas jį demokratiją atkūrusios Vidurio ir Rytų Europos situacijai. Pasinaudojant ...
 • Paunksnis, Šarūnas (2004)
  Vidurio Rytų konflikto sprendimo paieškoms Tarptautinės tarpininkavimo ir konfliktų sprendimo institutas (The Institute for International Mediation and Conflict Resolution), Džordžo Vašingtono Universiteto Elioto tarptautinių ...
 • Sirtautaitė, Neringa (2004)
  Pasaulio prekybos organizacija (PPO) yra viena didžiausių ir svarbiausių tarptautinę prekybą prižiūrinčių organizacijų. Prisijungimas prie šios organizacijos yra pagrindinė priemonė valstybėms integruotis į tarptautinę ...
 • Bartkutė, Justina (2004)
  Vienašališko JAV sprendimo pradėti Irako karą prieštaravimas tarptautinės teisės principams yra susijęs su Jungtinių Tautų įsijungimu į šalies atstatymo procesus. Remiantis okupacinių valstybių įsipareigojimus reglamentuojančiomis ...
 • Karbonskytė, Kristina (2004)
  Per daugelį Europos integracijos ir plėtros metų Europos Sąjunga išsivystė į heterogonišką valstybių grupę, kurioms būdingi dideli regioniniai skirtumai. Išryškėję regionų ekonominio išsivystymo skirtumai tiek pačiose ...
 • Kudūkis, Aurimas (2004)
  Suomijos, kaip Pabaltijo šalių, istorija yra glaudžiai susijusi su Rusija. Šaltojo karo metais turbūt Suomija buvo vienintelė demokratinė Europos valstybė, turinti tokią ilgą sieną su tuometine Sovietų Sąjunga. Nenuostabu, ...
 • Kuliešius, Saulius (2004)
  Straipsnis parašytas remiantis 2003 m. autoriaus gintu bakalauriniu darbu. Šiame straipsnyje siekiama analizuoti nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų ypatumus, daugiausiai dėmesio skiriama žmogaus teisių nevyriausybinių ...
 • Dūda, Gediminas (2004)
  Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas sulaukė ypatingo dėmesio Baltijos jūros regione. Diplomatiniai valstybių, esančių šiame regione, santykiai buvo užmegzti dar 1990m. Per daugiau nei dešimtmetį trunkantį Baltijos ...
 • Žukauskaitė, Ramunė (2004)
  Studijos užsienyje – dar prieš keletą metų buvusios sunkiai išpildoma svajone – šiandien yra lengviau pasiekiamos daugeliui. Kasmet pagal ERASMUS/SOCRATES mainų programas į užsienį išvažiuoja vis daugiau studentų. Šios ...
 • Karpavičiūtė, Ieva (2004)
  Straipsnyje analizuojamos teorinės saugumo studijų išplėtimo ir gilinimo bei naujųjų – transnacionalinių – saugumo grėsmių išskyrimo prielaidos. Išskiriamos teorinės prieigos, metusios iššūkį realizmui ir suformavusios ...
 • Žukauskaitė, Ramunė (2004)
  Straipsnyje apibrėžiama Jungtinių Amerikos Valstijų ir Prancūzijos vieta ir vaidmuo tarptautinėje sistemoje, analizuojama jų veikla Jungtinių Tautų organizacijoje, siekiant įvertinti, kokį vaidmenį Jungtinės ...
 • Venckus, Antanas (2004)
  Straipsnyje siekiama pagrįsti ir paaiškinti vieną iš galimų regioninių konfliktų sisteminio formavimosi modelių, atskleidžiantį svarbiausius šio proceso aspektus. Visa tai pateikiama apž velgiant svarbiausius konfliktų ...