Ieškoti pagal publikavimo datą

Rūšiuoti pagal: Rikiuoti: Rezultatai:

 • Vainilavičiūtė, Vida; Roščenkovaitė, Edita (2004)
  Mūsų laikais reikalingas ne mažesnis pasauliečių uolumas, tai yra šiandieninėmis sąlygomis reikia žymiai veiksmingesnio ir platesnio jų apaštalavimo“ (Apostolicam Actuositatem, 1). Kad apaštalavimas būtų veiksmingas, t.y. ...
 • Knasas, John F. X. (2004)
  I argue that Aquinas' position on heretics and Jews appears intolerant because the contemporary reader assumes that the heretic has a genuine intellectual disagreement with Catholicism and is just following his conscience. ...
 • Lileikis, Saulius (2004)
  Straipsnyje atskleisti altruizmo koncepcijos ištakų bei raidos momentai ir, remiantis dorovinės pozicijos koncepcija, kuri implikuoja žinias apie dorovines vertybes, dorovinius požiūrius ir su jais susijusius išgyvenimus, ...
 • Savickienė, Izabela; Pukelis, Kęstutis (2004)
  Straipsnyje analizuojamos studijų kokybės dimensijos ir kriterijai, pagal kuriuos įvairiose šalyse vertinama studijų kokybė. Pagrindžiama, kokios dimensijos ir vertinimo kriterijai būtų tinkami vertinti studijų kokybę ...
 • Juodaitytė, Audronė (2004)
  Straipsnyje aptariama visuotinės kokybės filosofija, jos transformacijos ir reikšmingumas aukštosios mokyklos studijų kokybei. Atskleidžiamos studijų kokybės valdymo koncepcijos, principai bei problemos. Nušviečiama, kaip ...
 • Lingė, Giedrius (2004)
  Šis darbas pratęsia naujų demokratijų santykio su buvusiu nedemokratiniu režimu tyrimą, atliktą autoriaus bakalauriniame darbe, aktualizuodamas jį demokratiją atkūrusios Vidurio ir Rytų Europos situacijai. Pasinaudojant ...
 • Bartkutė, Justina (2004)
  Vienašališko JAV sprendimo pradėti Irako karą prieštaravimas tarptautinės teisės principams yra susijęs su Jungtinių Tautų įsijungimu į šalies atstatymo procesus. Remiantis okupacinių valstybių įsipareigojimus reglamentuojančiomis ...
 • Gudaitytė, Bronė (2004)
  The article analyses the concept of nothingness in Eckhart by pointing out to three main categories of it: epistemological, pragmatic and christocentric. The article explains the relationschips between theism and nothingness ...
 • Juozelis, Evaldas (2004)
  In the article the conflict situation between (natural) sciences and humanities is surveyed with suspicion that influential scholarly parties (that of Lithuania basically under the influence of their Western associates) ...
 • Blum, Paul Richard (2004)
  Nicholas of Cusa (1402-1464) explored the boundaries of human reason for the sake of making religious belief believable. Unwillingly, he became a milestone in the process of rationalizing Christian theology. Giordano Bruno ...
 • Valiuškevičiūtė, Audronė; Druskytė, Rūta; Mikutavičienė, Inga (2004)
  Šiame straipsnyje pristatomas trijų Lietuvos universitetų studijų kokybės būklės tyrimas. Tyrimas vyko 2003 m. pavasario semestro metu. Buvo apklausti 669 studentai, 227 dėstytojai, 126 administracijos atstovai ir 359 ...
 • Eidukaitytė, Aušra (2004)
  Straipsnyje analizuojami Bažnyčios dokumentai, atskleidžiantys krikščionių dalyvavimo politikoje svarbą, pateikiama tyrimo apie tikinčiųjų požiūrį į tikėjimo ir politikos santykį analizė. Šiandieninėje visuomenėje vyrauja ...
 • Karoblis, Gediminas (2004)
  This article investigates the main book of St. Augustine "The City of God", considers problematics of the title of the book and puts the question: how contemporary Western society could be evaluated according to the thought ...
 • Stumbrys, Eugenijus (2004)
  Šiame straipsnyje nagrinėjama efektyvios studijų kokybės sistemos sukūrimo aukštojo mokslo sistemoje problema. Ši problema yra nagrinėjama Lietuvos aukštojo mokslo integracijos į bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę ...
 • Jonutytė, Jurga (2004)
  The article discusses some aspects useful for observing the phenomenon of religious tradition and its dynamics. Religious tradition can not be understood from the such point of view, when terms "tradition" and "community" ...
 • Karpavičiūtė, Ieva (2004)
  Straipsnyje analizuojamos teorinės saugumo studijų išplėtimo ir gilinimo bei naujųjų – transnacionalinių – saugumo grėsmių išskyrimo prielaidos. Išskiriamos teorinės prieigos, metusios iššūkį realizmui ir suformavusios ...
 • Paulikaitė-Gricienė, Milda (2004)
  The article treats of Gadamer's hermeneutical conception of cognition and one of the most interesting its prerequisites - its dialogical nature. It researches the particularity of the epistemological structure of hermeneutical ...
 • Arostegui, Jose Luis (2004)
  Straipsnyje pateikiamas muzikos mokytojo rengimo programos Granados universitete įvertinimas. Pirmoje dalyje aptariamos europinė, nacionalinė ir universitetinė įvertinimo sistemos, kurių pagrindu buvo atliktas įvertinimas. ...
 • Jonkus, Dalius (2004)
  The article analysed the presuppositions of the philosophy of culture in Antanas Maceina. On the ground of a hierarchical scheme of classical ontology, culture is placed by Maceina between nature and religion This intermediate ...
 • Kazakevičienė, Milda (2004)
  Straipsnyje aptarti F. Chopino ir F. Liszto asmenybės bruožai, jų pasaulėjautos ypatumai. Ieškant religinių pažiūrų ir kūrybos sąsajų, remtasi epistoliniu palikimu, svarbiausiomis muzikologų monografijomis, muzikinio ...

Paieška

Ieškoti

Mano paskyra