VDU e. publikacijų talpykla – tai paslaugų ir priemonių infrastruktūra, skirta Universitete ir jo bendruomenės narių sukurtų mokslinių e. publikacijų kaupimui ir valdymui. Svarbiausia joje – organizuoti prieigą prie Universiteto e. mokslinių tyrimų, užtikrinti jų sklaidą bei ilgalaikį išsaugojimą. Plačiau More

Communities

Recently added

 • Miliūnaitė, Indrė (2018-11-30)
  Darbo tikslas - įvertinus įmonių, vykdančių socialinės atsakomybės veiklą pateikti socialinės atsakomybės rekomendacinį komunikacijos modelį. Pirmoje darbo dalyje naudojama literatūra analizuoti socialinės atsakomybės ...
 • Čepanskienė, Birutė (2018-11-30)
  Vienas iš populiariausių šiuolaikinio marketingo sprendimų yra vartotojų patirties valdymas. Jo integravimas išvykstamojo turizmo sferoje Lietuvoje nebuvo plačiai nagrinėtas, todėl šio darbo tikslas - įvertinus vartotojų ...
 • Darginavičienė, Laima (2018-11-30)
  Baigiamojo darbo tikslas – nustatyti prekės ženklo žinomumo plėtojimo galimybes. Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys: Pirmoje darbo dalyje išanalizuota prekės ženklo samprata, prekės ženklo identitetas, jo įvaizdis, ...
 • Čėsnaitė, Vytautė (2018-11-30)
  Baigiamojo darbo tikslas yra patobulinti IMK planavimą nekilnojamo turto vystymo organizacijoje „NT“, orientuojantis į Y kartą. Teorinėje darbo dalyje analizuojami integruotos marketingo komunikacijos planavimo teoriniai ...
 • Nausėdaitė-Stačiokaitienė, Deimantė (2018-11-30)
  Darbe nagrinėjamas AB „Audimas“ produkcijos įvedimas į Prancūzijos rinką. Pagrindinis tikslas – parengti AB „Audimas“ produkcijos įvedimo į Prancūzijos rinką strategiją. Teorinėje dalyje aiškinamasi naujo produkto samprata, ...

View more