VDU e. publikacijų talpykla – tai paslaugų ir priemonių infrastruktūra, skirta Universitete ir jo bendruomenės narių sukurtų mokslinių e. publikacijų kaupimui ir valdymui. Svarbiausia joje – organizuoti prieigą prie Universiteto e. mokslinių tyrimų, užtikrinti jų sklaidą bei ilgalaikį išsaugojimą. Plačiau More

Rinkiniai

Nauji dokumentai

 • Bitautas, Algis (Vytauto Didžiojo universitetas, 2018-11-23)
  Due to the changing education paradigms when shift is made from traditional to modern history teaching and learning, the content of teaching history and the organization of teaching/learning process undergo considerable ...
 • Bitautas, Algis (Vytauto Didžiojo universitetas, 2018-11-23)
  Keičiantis ugdymo paradigmoms, pereinant nuo tradicinio prie šiuolaikinio istorijos mokymo(si), iš esmės keičiasi pats istorijos mokymo turinys ir mokymo(si) proceso organizavimas. Naujajai ugdymo paradigmai būdinga istorijos ...
 • Stramskas, Arnoldas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2018-09-28)
  This dissertation examines the complex nature of contemporary captivity—the micropolitics of control—through delineation of older and newer apparatuses/dispositifs of capture, especially as it relates to the unquestionable ...
 • Stramskas, Arnoldas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2018-09-28)
  Šioje disertacijoje, pasitelkiant istorinių ir šiuolaikinių kontrolės dispozityvų analizę, nagrinėjama kontrolės mikropolitika, ypač kaip nekvestionuojamo buvimo viešumoje vertybė, kurią charakterizuoja tokie veiksniai ...
 • Ėmužienė, Ina (Vytauto Didžiojo universitetas, 2019-10-16)
  Electronic media, which is analyzed in this doctoral thesis, is a new theme in Lithuanian diaspora history. It is the first time, that Lithuanian radio and tv shows and specific aspect and the impacts of them are represented ...

Daugiau